Proces uzyskiwania kredytu hipotecznego „od kuchni”

Kredyt hipoteczny

fot. Kredyt hipoteczny

Zdecydowałeś się już na kredyt hipoteczny w konkretnym banku. Kompletujesz stos papierów, wypełniasz odpowiednie druki bankowe, składasz setki podpisów i przekazujesz dokumenty przedstawicielowi banku. Co dalej dzieje się z Twoim wnioskiem o kredyt? Ile czasu trwa procedura uzyskiwania finansowania zakupu nieruchomości czy budowy domu?

Na wstępie warto podkreślić, że proces weryfikacji wniosku kredytowego różni się w zależności od banku. Może składać się z dwóch etapów: decyzji wstępnej (czyli zbadania zdolności i historii kredytowej) i decyzji ostatecznej (zweryfikowania nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu). Jednak w większości banków jest to jednoetapowy proces po przeprowadzeniu którego bank przyznaje kredyt lub odmawia jego udzielenia.

Przeanalizujmy więc jak wygląda proces analizowania naszej aplikacji o kredyt od strony banku.

1.Jeszcze w oddziale
Zakładając, że przyniesiemy komplet dokumentów niezbędnych dla banku, w pierwszej kolejności zwykle sprawdzana jest nasza historia kredytowa. Po otrzymaniu punktowej oceny historii Kredytobiorcy z Biura Informacji Kredytowej (BIK) zlecana jest wycena (lub inspekcja przedstawiciela banku) nieruchomości będącej przedmiotem transakcji. Zwykle trwa to kilka dni.

2.W centrali banku
Teczka z kompletem dokumentów dotyczących Kredytobiorcy przekazywana jest do weryfikacji przez zespół analityków banku (zwykle pracujących w centrali danego banku). Ocena dokumentów odbywa się w ustalonej kolejności. Analitycy sprawdzają poprawność dokumentów pod względem procedur danego banku, jakości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu oraz obliczają naszą zdolność kredytową na podstawie przedstawionych dokumentów.

Ten etap jest najdłuższy i może trwać od kilku do nawet kilkudziesięciu dni. Trzeba także pamiętać, że im lepsza oferta banku tym więcej wniosków do weryfikacji i w związku z tym dłuższy okres oczekiwania na decyzję.

3.Warunki przed umową
Gdyby podczas weryfikacji dokumentów związanych z naszym kredytem analityk potrzebował dodatkowych wyjaśnień, by rozwiać swoje wątpliwości, może zażądać kolejnych dokumentów. Niekiedy ze względu na przedłużający się proces analizy niektóre dokumenty stracą swoją aktualność trzeba więc przedstawić nowe. Te wszystkie warunki musimy dostarczyć przed podpisaniem umowy kredytowej.

4.Umowa kredytowa
Po zweryfikowaniu dokumentów dostarczonych jako warunki do umowy kredytowej przez analityków, bank ma kilka dni roboczych na przygotowanie dla nas umowy kredytowej. Niekiedy składa się ona z dwóch części: ogólnej (wspólnej dla wszystkich Kredytobiorców) i szczególnej (zawierającej indywidualnie wynegocjowane warunki). Ale zwykle całość stanowi jeden zwarty akt z opisem wszystkich obowiązków i praw kredytowych.

Trzeba także pamiętać, aby uważnie przeczytać całość i rozwiać wszystkie ewentualne wątpliwości związane z treścią umowy.

5.Uruchomienie kredytu
Po podpisaniu umowy o kredyt, musimy jeszcze spełnić pewne warunki, aby bank uruchomił środki kredytu. Przy transakcji na rynku wtórnym, musimy na przykład podpisać akt notarialny. Nie zależnie już od przeznaczenia kredytu hipotecznego (na zakup nieruchomości, budowę domu czy spłatę innych zobowiązań) zawsze musimy przed uruchomieniem złożyć wniosek do Sądu Wieczystoksięgowego o wpis hipoteki do Księgi Wieczystej. Na podstawie tego dokumentu i dyspozycji uruchomienia bank wypłaci kredyt (w większości przypadków – bezpośrednio na konto zbywców).

Wyplata kredytu trwa od jednego dnia do kilku dni roboczych, w zależności od procedur banku.

Teraz już wiesz, że Twój wniosek z pełną dokumentacją musi przejść długą drogę, aby sprawa mogła być sfinalizowana. Dodatkowo na każdym z wymienionych etapów muszą być spełnione zawiłe i skomplikowane procedury bankowe. I jeszcze jedno: bank tworzą ludzie! Oznacza to, że mogą popełniać błędy (co niestety wydłuży proces weryfikacji naszego wniosku), ale też można z nimi negocjować i w uzasadnionych przypadkach przyspieszać procedury.

Anna Bugryn

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)