Przestarzały system opodatkowania nieruchomości

paragraf

fot. paragraf

W obowiązującym systemie opodatkowania nieruchomości w Polsce o wysokości obciążenia podatkowego decyduje parametr powierzchni. Według opinii licznych ekspertów powinien on dodatkowo uwzględniać kryterium wartości nieruchomości.

Według obowiązujących przepisów prawa regulujących wysokość podatku od nieruchomości, kryterium wysokości opłaty zależy od powierzchni nieruchomości oraz stawki podatkowej ustalanej na poziomie gminy. Oznacza to, że tyle samo płaci się za nieruchomość o powierzchni w centrum i tuż przy jego administracyjnych granicach. Uzależnienie podatku od gruntów oraz budowli wyłącznie od ich powierzchni prowadzi do niebezpiecznego uproszczenia złożonej problematyki nieruchomości o czym świadczy chociażby wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 1998 r. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał istnienie obowiązku podatkowego w stosunku do budynku, który utracił swój dach i w związku z tym nie może być użytkowany. NSA stwierdził, że fakt, iż „budynek wymaga kapitalnego remontu i w związku z tym nie jest okresowo użytkowany – nie ma wpływu na wymiar podatku od nieruchomości”.

Jedynie dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podstawą opodatkowania jest wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w danym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Przy czym wartość nieruchomości określana jest przez samego podatnika, a stosowna opinia powołanego biegłego przygotowywana jest jedynie w przypadku zakwestionowania tej wartości przez organ podatkowy.

Głównym założeniem reformy systemu opodatkowania nieruchomości, powinno być powiązanie wysokości obciążenia podatkowego z wartością nieruchomości. Wartość katastralna, która była by wówczas podstawą opodatkowania nieruchomości, odzwierciedla znacznie więcej cech nieruchomości niż tylko jej powierzchnię, m.in. lokalizację, sąsiedztwo, stan techniczny czy standard i funkcjonalność.
Eksperci rynku nieruchomości uważają, że podatek płacony od wartości nieruchomości przyczyni się do bardziej efektywnego ich wykorzystania. W konsekwencji wprowadzenia takiego rozwiązania zmaleje liczba niezabudowanych działek i niezamieszkałych mieszkań, zwłaszcza w prestiżowych lokalizacjach. Inwestorzy będą zmuszeni efektywniej wykorzystać swoje nieruchomości, gdyż ich wysoka wartość będzie generować wysoką wartość podatku. REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)