Przyłącza – ważny element każdego domu

Przyłącze wodne

fot. Przyłącze wodne

W sprzyjających warunkach przygotowania do budowy naszego domu trwają minimum 3 miesiące. Oczywiście wraz z pojawieniem się problemów formalnych, czas ten może znacznie się wydłużyć. Duże znaczenie ma pod tym względem lokalizacja działki na której ma stanąć nasz dom, dlatego przed jej zakupem warto zapoznać się z decyzją o warunkach zabudowy.

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę to zakończenie tylko pierwszej części przygotowań do budowy. Oczekując na pozwolenie, możemy zająć się formalnościami związanymi z przyłączami i wyborem inwestora.
Projekt przyłączy na naszej działce zazwyczaj wykonują projektanci odpowiednich branż, którzy współpracują z architektem. Naszym zadaniem jest tylko przekazanie architektowi warunków technicznych przyłączenia do sieci. Następnie projektant określa usytuowanie przyłączy na działce, tak by geodeta mógł nanieść trasy przyłączy na mapę oraz uzgodnić je w Zespole Uzgodnień Dokumentacji (ZUD).

Przyłącze elektroenergetyczne
Zasady podłączania do sieci elektrycznej reguluje ustawa "Prawo energetyczne". Na jej podstawie zakłady energetyczne opracowują zasady wykonywania nowych podłączeń oraz pobierane za nie opłaty.
Warto nawiązać kontakt z rejonem energetycznym przed zakupem działki, ponieważ możliwość podłączenia do sieci energetycznej ma wpływ na uzyskanie pozwolenia na budowę. Tak więc uzyskany dokument określający możliwości przyłączenia do sieci energetycznej będzie przydatny podczas składania wniosku o pozwolenie na budowę.
Opłata za przyłączenie jest zależna od mocy przyłączeniowej oraz sposobu wykonania przyłącza. W taryfie, którą posiada każdy rejon energetyczny, określana jest także długość przyłącza, która jest rozliczana według stawki ryczałtowej.
Jeżeli jednak przyłącze będzie dłuższe, trzeba wziąć pod uwagę dodatkowe opłaty za każdy metr.
Dobrze wiedzieć także, że na czas budowy naszego domu można wykonać przyłącze tymczasowe, które likwidujemy po zakończeniu prac. Jednak w takim przypadku będziemy musieli ponieść podwójne koszty przyłączenia.

Przyłącze wodno-kanalizacyjne
Zazwyczaj lokalne sieci wodociągowe i kanalizacyjne należą do gmin, a zarządzane są przez zakłady komunalne. Podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej odbywa się na warunkach, które są określane przez dostawcę.
Bardzo często pobierana jest opłata przyłączeniowa, która nie obejmuje wykonania samego przyłącza. Jest to forma udziału mieszkańców w rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej, która jest prowadzona przez gminę.

Przyłącze gazowe
W przypadku przyłącza gazowego opłata ryczałtowa dotyczy odcinków do 5 m. Powyżej tej odległości pobierane są dodatkowe opłaty za każdy metr, według stawek, które są uzależnione o od warunków terenu.
Właściciel domu musi zakupić i postawić skrzynkę pomiarową. Dodatkowo musi wykonać instalację doprowadzającą gaz do budynku oraz sieci w budynku.
Alternatywą dla przyłącza gazowego jest montaż zbiornika na gaz płynny. Instalacją i formalnościami z tym związanymi zajmuje się zazwyczaj dostawca gazu. Od niego zazwyczaj także jest dzierżawiony zbiornik.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)