Ranking najbezpieczniejszych deweloperów

budowa

fot. budowa

Kupno mieszkania od dewelopera jest łatwiejsze i tańsze, jeśli firma budująca nasze M jest pozytywnie postrzegana przez bank. Rzadko osoby noszące się z zamiarem zakupu mieszkania zdają sobie z tego sprawę. Home Broker opublikował listę deweloperów najchętniej obsługiwanych przez banki.

Stabilny deweloper – lepszy kredyt
Wiadomo, że banki udzielają kredytu nie tylko osobom indywidualnym, które kupują mieszkanie, ale także deweloperom, którzy muszą sfinansować inwestycję. Dlatego banki skrupulatnie analizują sytuację finansową firmy budującej mieszkania, zanim zdecydują się na współpracę w zakresie jej finansowania. Najbardziej wiarygodne firmy, istniejące od wielu lat na rynku otrzymują finansowanie już na wczesnym etapie inwestycji, a całość kwoty kredytu jeszcze przed zakończeniem inwestycji.

Jakie znaczenie ma to dla klienta? Sprawny dopływ środków finansowych do inwestora powoduje, że budowa przebiega bez zakłóceń, a wyznaczane terminy oddania mieszkań do użytku są dotrzymywane. Koszt całkowity inwestycji jest mniejszy. Z tego powodu klienci, zwłaszcza ci, którzy decydują się na kupno mieszkania od dewelopera w trakcie realizacji, mogą liczyć na lepsze ceny. Skłonność do dużych obniżek cen jest w takich przypadkach większa. Jednak klient powinien wykazać sporą czujność, wybierając system płatności za mieszkanie i uzależnić go przede wszystkim od wiarygodności dewelopera. Z pewnością łatwiej zaufać temu, któremu bank jest skłonny powierzyć swoje pieniądze.

Kupno mieszkania od dewelopera związane jest często z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Nawet udzielając takiego kredytu klientowi indywidualnemu banki zwracają uwagę nie tylko na zdolność kredytową wnioskodawcy, istotne znaczenie ma również sytuacja i kondycja finansowa deweloperów. Bank musi bowiem przeprowadzić ocenę ryzyka inwestycji, na którą zamierza przeznaczyć swoje pieniądze, a na ocenę wpływa znacznie stabilność finansowa dewelopera, u którego klient zamierza kupić swoje M.
Dlatego klienci najbardziej wiarygodnych deweloperów otrzymują kredyt już na wczesnym etapie budowy. Zdarza się, że udzielając kredytu klientom zaufanego i sprawdzonego dewelopera banki mają już zanalizowaną sytuację finansową dewelopera i nie muszą tego robić w momencie składania wniosku przez klienta. Ma to dla kredytobiorcy ogromne przełożenie na czas otrzymania kredytu, a także warunki przyznanego kredytu.

Sprawdzony deweloper- gwarancją bezpieczeństwa
Zanim bank oceni dewelopera jako wiarygodnego, podda jego sytuację finansową wnikliwej analizie. Sprawdzi wartość rynkową oferowanych nieruchomości, czy ceny są adekwatne do rynkowych, czy odzwierciedlają standard i jakość inwestycji. Bank sprawdzając wiarygodność dewelopera opiniuje dotychczas zrealizowane inwestycje, terminowość ich realizacji. Ocenia czy firma posiada wymagane przepisami prawa decyzje i pozwolenia budowlane czy też planistyczne.
Weryfikuje też zapisy umowy przedwstępnej zawartej z klientem i ocenia ryzyko związane z jej zapisami. Przy badaniu kondycji finansowej posługuje się wieloma narzędziami takimi jak np. wywiad gospodarczy. Dla klienta pozytywnie zweryfikowany deweloper jest potwierdzeniem trafności wyboru, gwarancją bezpieczeństwa, że inwestycja zostanie zrealizowana na czas, a własność przeniesiona bez zakłóceń. Banki prowadzą listy wiarygodnych deweloperów lub wprowadzają certyfikaty inwestycji. Klienci, którzy decydują się na zakup mieszkania w certyfikowanej inwestycji mogą liczyć w banku na jednakowe, dobre warunki. Zdarza się, że deweloper może posługiwać się w swoich materiałach reklamowych logo banku, z którym współpracuje. Jest to dowód na pozytywną weryfikację inwestora.

Deweloper brokerem
Istnieje jeszcze jeden ważny dla klienta aspekt współpracy deweloperów z bankami. W ostatnim czasie deweloperzy oferują swoim klientom więcej niż tylko sprzedaż mieszkania. Zalicza się do tego takie usługi, jak pomoc w sfinalizowaniu sprzedaży dotychczasowego mieszkania, ale także pośrednictwo w znalezieniu dogodnego kredytu.
Tutaj właśnie wiele zależy od bezpośredniej współpracy dewelopera z bankami.
Dla klienta ważne jest, aby deweloper współpracował z wieloma bankami. Będzie wówczas w stanie dostosować ofertę kredytową do indywidualnych możliwości i potrzeb klienta– podkreśla Tomasz Sujak z Archicomu.
Osoby decydujące się na kupno mieszkania od dewelopera mogą wypełnić u niego ankietę kredytową, pozwalającą na sprawdzenie kilku ofert bankowych. Dodatkowo
deweloperzy są w stanie wynegocjować z bankiem lepsze warunki dla swoich klientów, dostosować je do indywidualnej sytuacji finansowej nabywcy nieruchomości. Świadczą przy tym usługi doradcze informując klienta o kosztach pobocznych, do jakich zalicza się np. ubezpieczenie od utraty pracy, dodatkowe ubezpieczenie do momentu wpisu do hipoteki. Współpraca deweloperów z bankami owocuje naprawdę atrakcyjną ofertą kredytową.

Przykładem korzyści, jakie może uzyskać klient jest zerowa prowizja od udzielonego kredytu czy bardzo niska marża. – W kilku bankach udało nam się uzyskać takie warunki dla naszych klientów – mówi Tomasz Sujak z wrocławskiego Archicomu. Nic dziwnego, bo dla banku taka współpraca z deweloperem jest również korzystna. Oznacza ona sprawną obsługę wniosków kredytowych. Deweloper rozumie doskonale, jaką dokumentację związaną z inwestycją ma dostarczyć w wyznaczonym czasie, a to skraca procedurę przyznawania kredytu.

Dodatkowo bank współpracujący z deweloperem nie wymaga od kredytobiorcy np. wyceny nieruchomości, co oznacza dla niego niższe koszty około-kredytowe oraz mniej formalności. Zaletą dobrej współpracy dewelopera z bankiem jest fakt, że sprzedawca mieszkania może sam złożyć komplet dokumentów dotyczących inwestycji, oszczędzając w ten sposób czas klienta. Deweloper może też złożyć w banku dokumenty w imieniu klienta, monitorować procedury bankowe i zadbać o zsynchronizowanie terminów wynikających z umowy przedwstępnej.

Ranking najbezpieczniejszych deweloperów
1. Dom Development
2. Marvipol
3. Budimex Nieruchomości
4. LC Corp, Archicom, Bouygues Immobilier, Ronson, WPBM "Mój Dom"
5. Grupa Inwestycyjna Hossa, Eco Classic, JW. Construction
6. Robyg, Polnord, Echo Investment, Bre.locum

opracował Home Broker

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)