Rdzawa woda w kranie

kran

fot. kran

Pojawienie się rdzawej wody w kranie zwykle oznacza konieczność oczyszczenia lub wymiany instalacji przesyłowej. Zabarwiona woda w rurach pojawić się również może, gdy dostawcy Ciepła Systemowego sprawdzają szczelność wymienników ciepła.

Biorąc pod uwagę pochodzenie, zarówno zimna, jak i ciepła woda użytkowa jest tą samą wodą wodociągową. Wydobywana jest z naturalnych źródeł i filtrowana, a następnie przesyłana siecią rurociągów do kranów przez miejskie zakłady wodociągowe. Ciepła woda jednak, zanim dotrze do użytkownika, przepłynąć musi dodatkowo przez węzły cieplne. Tam następuje wymiana energii cieplnej pomiędzy gorącą wodą eksploatacyjną, krążącą w zamkniętym systemie ciepłowniczym, a wspomnianą zimną wodą użytkową, pochodzącą z wodociągów. Stamtąd dopiero trafia do instalacji wewnętrznych budynku, którymi rozprowadzana jest do mieszkań i pomieszczeń użytkowych.

O jakości dostarczanej użytkownikom wody decyduje stan zewnętrznej instalacji przesyłowej, za który odpowiadają wodociągi oraz wewnętrznej, monitorowanej przez administratorów budynków. Stare, zardzewiałe przewody stają się bezpośrednią przyczyną zanieczyszczenia wody. W celu eliminowania tego problemu, wielu właścicieli budynków decyduje się na wymianę tradycyjnych rur na wykonane z bardziej trwałego i nie korodującego tworzywa sztucznego. Prowadzona jest również sukcesywna modernizacja sieci wodociągowej, niezbędna dla podniesienia jakości zimnej i ciepłej wody oraz satysfakcji z jej użytkowania.

Przeczytaj również: Przechowywanie drewna na opał

Wymiana jednocześnie wszystkich rurociągów nie jest możliwa, dlatego prace remontowe prowadzone są systematycznie. Po ich zakończeniu, puszczona pod wysokim ciśnieniem woda z większą intensywnością zbiera nagromadzone w starych odcinkach rur osady oraz rdzę. Wtedy w kranach pojawia się brązowa ciecz. Ten sam mechanizm działa podczas czyszczenia rurociągów. – W przypadku instalacji metalowej, która z czasem ulega korozji, czyszczenie jej jest niezbędne by zapewnić jak najlepszą jakość dostarczanej wody – mówi Izabela Jeżowska z działu rzecznika prasowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA. – Zabieg płukania rurociągów wodą pod wysokim ciśnieniem wykonywany jest najczęściej na wniosek mieszkańców i trwać może kilka godzin, w zależności od długości odcinka.

Prawidłowa praca systemu grzewczego to gwarancja nieprzerwanego dostępu do ciepłej wody. Dlatego dostawcy Ciepła Systemowego również modernizują infrastrukturę sieciową oraz monitorują pracę węzłów cieplnych. Aby wykryć ewentualne nieszczelności wymienników ciepła, wiele przedsiębiorstw barwi wodę systemową na zielono. W takim przypadku, gdy woda grzewcza przedostanie się do obiegu z wodą użytkową, w kranie pojawia się kolorowa ciecz.

W zależności od stanu technicznego systemu, przegląd taki dokonywany jest co kilka lat, a sam zabieg trwać może do kilkunastu dni. – Do badania wykorzystywany jest barwnik spożywczy, który posiada atest higieniczny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i jest bezpieczny dla zdrowia i życia użytkowników – wyjaśnia Arkadiusz Bruliński, Rzecznik Prasowy GPEC, dostawcy Ciepła Systemowego w Gdańsku i Sopocie. – Praktyka dowodzi, że przecieków w instalacjach pojawia się niewiele. Świadczy to z jednej strony o dobrym stanie technicznym infrastruktury ciepłowniczej, z drugiej pokazuje skuteczność precyzyjnego diagnozowania problemów i zapobiegania awariom.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)