Remont domu tańszy o kilka tysięcy!

zwrot podatku VAT za materiały budowlane

fot. zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Eksperci informują o końcowych pracach nad ustawą znoszącą od 2014 r. system zwrotu VAT za materiały budowlane. Jesień, to ostatnia szansa, aby wykorzystać korzystne dla inwestorów prawo. Do odzyskania jest nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jeszcze przez pięć kolejnych lat można korzystać z prawa zwrotu części podatku VAT. Jedyne co należy zrobić, to rozpocząć remont domu jeszcze w tym roku. Trzeba także udokumentować wydatki na zakup materiałów.

Nowa ustawa mająca obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku jest bardziej restrykcyjna niż dotychczasowa. Zakłada zwrot VAT tylko dla nielicznych z odpowiednim wiekiem i metrażem domu. Obowiązujące obecnie prawo pozwala remontującym dom odliczyć około 15 tys. złotych, a budującym nawet do około 35 tys. złotych. Kupując np. styropian oraz inne niezbędne materiały do ocieplenia ok. dwustumetrowego domu można liczyć na zwrot nawet kilku tysięcy złotych. Dotychczas oddawany w części inwestorom VAT ma wesprzeć nowy program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania dla młodych ludzi.

Chcesz ocieplać, nie zwlekaj
Zwrot VAT za materiały budowlane, w tym za najpopularniejszy izolator jakim jest styropian, nadal przysługuje zarówno osobom ocieplającym nowo budowany dom, jak również termomodernizującym już użytkowany budynek. Zgodnie ze statystykami z lat ubiegłych, do odzyskania w skali kraju jest około miliarda złotych.
Ocieplenie ścian zewnętrznych domu przy obecnych cenach energii to najbardziej racjonalna inwestycja związana z budownictwem. Najlepszą ochronę cieplną budynku daje zastosowanie pasujących do siebie styropianów, tynków, gruntów, farb i klejów pochodzących od jednego producenta. Według wielu ekspertów „System ociepleń Termo Organika” to najlepsze kompletne ocieplenie na rynku – mówi Krzysztof Krzemień, dyrektor techniczny Termo Organiki – Ci, którzy chcą skorzystać ze zwrotu VAT za materiały budowlane na termomodernizację, powinni się jednak pospieszyć.

Osoby, które chcą odzyskać część wydatków poniesionych na kupno materiałów budowlanych, muszą skrupulatnie gromadzić faktury. Wnioski o zwrot podatku można przygotować samemu luz z pomocą doradcy podatkowego. W średniej wielkości mieście jest to wydatek rzędu 100 zł.

Jak otrzymać zwrot?
Na początek złóż wniosek
Zwrot podatku VAT następuje na wniosek (VZM-1) osoby fizycznej, złożony w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek może być złożony tylko raz w roku ze względu na liczbę inwestycji. Limity kwoty zwrotu dotyczy okresów pięcioletnich, liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku. Ustawodawca przewidział składanie wniosków przez małżonków, mogą to zrobić wspólnie lub odrębnie. Jeżeli składają odrębne wnioski do różnych urzędów skarbowych, zobowiązani są powiadomić o tym fakcie urząd drugiego małżonka.
Dokumenty jak zwykle ważne
Do wniosku inwestor musi załączyć:
– pozwolenie na budowę, jeżeli inwestycja wymaga takiego pozwolenia, a w przypadku remontu dokument potwierdzający tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego remont nie wymaga pozwolenia na budowę;
– faktury na budowę, jeżeli inwestycja wymaga takiego pozwolenia, a w przypadku remontu dokument potwierdzający tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego remont nie wymaga pozwolenia na budowę;
– faktury dokumentujące poniesione wydatki.

Pewne pieniądze
Urząd skarbowy w ciągu czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku wydaje decyzję o zwrocie VAT i określa kwotę, która zostaje wypłacona w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli prawidłowość złożonego wniosku nie budzi wątpliwości, wówczas urząd skarbowy wydaje decyzję o zwrocie VAT i określa kwotę, która zostaje wypłacona w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji.

W ostatnich latach średnia kwota zwrotu VAT za materiały budowlane wynosiła ok. 2 tys. złotych. Maksymalnie inwestorzy mogli liczyć nawet na sumę 35 tys. zł. Jest zatem o co walczyć!REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)