Rozdział 11 – Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych

paragraf

fot. paragraf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836)

Przeczytaj również: Protokół odbioru mieszkania

uaktualnione o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) wprowadzono zmiany, które w niniejszym tekście rozporządzenia zostały oznaczone kursywą.

ROZDZIAŁ 11 – Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych
§36. Zasada prawidłowego działania wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych w budynku.
§37. Stan wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych w budynku.
§38. Zasady prawidłowego użytkowania, napraw oraz kontroli urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych w budynku.

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
_______________________________________________________________________________

Rozdział 11
Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych

§ 36.
Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów i nieczystości stałych powinny w okresie ich u użytkowania zapewniać możliwość usuwania odpadów i nieczystości stałych, których jakość i wymiary odpowiadają wymaganiom określonym w instrukcji użytkowania tych urządzeń.

§ 37.
Wewnętrzne urządzenia, o których mowa w § 36, oraz pomieszczenia, w których one się znajdują, należy utrzymywać w stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym zapewniającym ich pełną sprawność techniczną i przydatność do użytkowania.

§ 38.
W okresie użytkowania urządzeń, o których mowa w § 36, należy zapewniać:

1) drożność urządzeń,
2) utrzymanie wymaganego stanu technicznego i higieniczno-sanitarnego urządzeń i pomieszczeń, w których one się znajdują,
3) przestrzeganie instrukcji użytkowania tych urządzeń,
4) w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tych urządzeń.

_______________________________________________________________________________

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

ROZDZIAŁ 12 – Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania
§39. Zasada prawidłowego działania i stan techniczny instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w budynku.
§40. Zasady prawidłowego użytkowania, napraw i kontroli instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania.
§41. Instalacja, legalizacja i konserwacja urządzeń do pomiaru i rozliczeń zużycia ciepła w lokalach.
§42. Warunki zmian instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w lokalu.

Przewodnik po rozporządzeniu został opracowany na podstawie publikacji Kancelarii Sejmu z dnia 31 października 2007r.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)