Rynek budowlany w Europie i w Polsce – porównanie

Najnowszy odczyt danych Eurostatu wskazał w kwietniu nieznaczny wzrost produkcji budowlanej w całej Unii Europejskiej. Chwilowe ożywienie nie zmieniło jednak ogólnej tendencji spadkowej, jaka od roku charakteryzuje europejską wspólnotę. Polska znajduje się w czołówce niechlubnych liderów w tym zakresie.

W kwietniu br. w całej Unii Europejskiej produkcja budowlana wzrosła o 0,9% w ujęciu miesięcznym. W samej strefie euro, wzrost był nieco wyższy i wynosił 2,0%. W I kwartale 2013 r. w całej UE produkcja spadła o prawie 6% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Średnia unijna jest wypadkową zróżnicowanej sytuacji w poszczególnych krajach wspólnoty. Należy pamiętać, że w zestawieniu brane są także kraje, w których liczba realizowanych inwestycji budowlanych rośnie, m.in. Łotwa, Węgry, Szwecja czy Austria. Na drugim znajdują się kraje, w których produkcja budowlana gwałtownie hamuje. Jednym z nich jest Polska, w której w I kw. 2013 r. skala spadku osiągnęła 16%, a także Grecja, Słowenia oraz Portugalia.

Publikacja danych Eurostatu zbiegła się w czasie ogłoszeniem upadłości przez Alpine Bau – ostatniej funkcjonującej spółki wchodzącej w skład konsorcjum budującego Stadion Narodowy. Dwie pozostałe upadły wcześniej, co ma wydźwięk symboliczny dla całej branży budowlanej w naszym kraju.

Budownictwo to jedna z kluczowych gałęzi polskiej gospodarki. Środki unijne oraz przygotowania do Euro 2012 wywołały tłusty okres dla tej branży, ale obecnie trwają chudsze lata. Obecny rok jest bardzo trudny dla branży budowlanej w naszym kraju. Niższe tempo wzrostu gospodarczego to fakt, a wyczerpanie funduszy unijnych w kończącej się perspektywie programowania spowodowało praktyczne wyschnięcie kluczowego źródła finansowania kontraktów dla branży budowlanej.

Wykres. Produkcja budowlana w Polsce i Unii Europejskiej – procentowe zmiany w relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku

budownictwo

fot. budownictwo

REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)