Ściany fundamentowe i piwniczne

Materiał na ściany fundamentowe i piwniczne powinien być wytrzymały, odporny na zawilgocenie i mrozoodporny. Wykonane z niego ściany muszą być bowiem solidne – od ich sztywności, nośności i trwałości zależą bezpieczeństwo i stabilność każdego domu. Na nich przecież opiera się cały budynek, a one narażone są na oddziaływanie wilgoci, wody gruntowej oraz na przemian zamarzającego i odmarzającego gruntu.

Do niedawna ściany piwnic najczęściej wykonywano tylko z betonu monolitycznego lub bloczków betonowych. Takie ściany są jednak podatne na kapilarne podciąganie wilgoci z gruntu. Dużo lepiej nadają się do tego bloki wapienno-piaskowe.
Są one mrozoodporne i paro przepuszczalne, mają też zdolność do utrzymywania w po mieszczeniach wilgotności na poziomie najkorzystniejszym – 40-60%. Ponadto bakteriobójcze właściwości wapna i brak składników pochodzenia organicznego uniemożliwiają rozwój mikroorganizmów.

Fundamenty
Wykonuje się je pod każdą ścianą nośną, słupami, kominami, a czasem również w miejscu oparcia schodów. Najbardziej typowy fundament domu jednorodzinnego składa się z ławy i ścian, które w domach podpiwniczonych są jednocześnie ścianami piwnic.

ławy fundamentowe

fot. ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe. W domach jednorodzinnych wykonuje się je najczęściej jako betonowe, rzadziej jako żelbetowe. W gruntach sypkich ścianki wykopu zabezpiecza się przed osypywaniem deskami, w gruntach spoistych ławy betonuje się bezpośrednio w wykopie. W wykopach układa się podłużne zbrojenie z czterech prętów stalowych, najczęściej o średnicy 12 mm, połączonych strzemiona mi. Dopiero wtedy wykop wypełnia się betonem, który trze ba do brze zagęścić i starannie wypoziomować jego górną powierzchnię. Ułatwi to później stawianie ścian fundamentowych, a na nich –w domach bez piwnic – pierwszej warstwy bloczków ściennych.

Uwaga! Świeży beton należy w odpowiedni sposób pielęgnować, nie do puszczając do szybkiego wysychania. Gdy prace są prowadzone latem podczas upałów i silnego nasłonecznienia powinno się go co jakiś czas polewać wodą i osłaniać przed wiatrem.

murowanie

fot. murowanie

Ściany fundamentowe. Można je wykonać w podobny sposób jak ławy – z betonu. Najlepiej jednak wymurować je z bloków wa pienno-piaskwych SILKA. Do wykonania ścian piwnicznych i fundamentowych stosuje się bloki SILKA E18S i SIL KA E24S, które łączy się zaprawą cementową, wypełniając zarówno spoiny poziome, jak i pionowe. Po wymurowaniu ściany ociepla się płytami styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego.

Izolacje ścian podziemia
Ściany piwniczne i fundamentowe po wymurowaniu wymagają właściwego zabezpieczenia.

izolacje przeciwwilgociowe

fot. izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma zapobiega kapilarnemu podciąganiu wilgoci z gruntu. Wykonuje się ją zwykle na dwóch poziomach: na ławie fundamentowej pod ścianami piwnicznymi, łącząc ją z izolacją poziomą posadzki piwnicy oraz na ścianie pod wieńcem stropu nad piwnicą. W domu nie podpiwniczonym warstwę izolacji poziomej wykonuje się na ścianach fundamentowych (przed wymurowaniem na nich ścian parteru) oraz na całej powierzchni podłogi na gruncie.

Izolacja pionowa zapobiega przenikaniu wilgoci (izolacja przeciwwilgociowa) lub wody (izolacja przeciwwodna) z gruntu przez zewnętrzne ściany piwniczne. Izolacja pionowa powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z naporem ziemi zasypowej oraz przed uszkodzeniami w strefie co kołu.
Zabezpieczenie takie może stanowić materiał ociepleniowy do stosowania w styku z gruntem(na zewnętrznej stronie izolacji przeciwwodnej)lub folia tłoczona.
Gdy jest to konieczne, stosuje się również odwodnienie gruntu przylegającego do ściany piwnicy. Grunt rodzimy zastępuje się wówczas żwirem i wykonuje od prowadzający wodę drenaż opaskowy.

Podłoga na gruncie
Wykonuje się ją w większości domów nie podpiwniczonych, wypełniając przestrzeń między ścianami fundamentowymi piaskiem zagęszczonym warstwami nie grubszymi niż 20 cm. Na warstwie ubitego piasku układa się podkład betonowy o grubości około 10 cm, wcześniej jednak powinno się wykonać wszystkie instalacje w poziomie zero, aby uniknąć późniejszego rozkuwania. Na podkładzie betonowym umieszcza się kolejno izolację cieplną i izolację przeciwwilgociową (która po winna być połączona – najlepiej w jednym poziomie – z izolacją poziomą ścian fundamentowych). Obie izolacje przykrywa się wylewką betonową (jastrychem) zwykle o grubości 5 cm, będącą pod kładem pod posadzkę parteru. Dla zwiększenia odporności na za rysowanie i pękanie wylewkę powinno się zbroić, najlepiej specjalnymi stalowymi siatkami o oczkach 10×10 cm lub 15×15 cm, wykonanych z prętów 3-4 mm. Wylewki powinny być oddylatowane od ścian nośnych taśmami z pianki poliuretanowej lub styropianu.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)