Słaby standard polskich mieszkań

Raport opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny, który powstał na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego, ukazał prawdziwy obraz krajowego zasobu mieszkaniowego. Choć obecnie powstaje wiele ekskluzywnych apartamentowców, spora część Polaków wciąż mieszka w kiepskich warunkach.

GUS na bieżąco monitoruje jakość polskiego zasobu mieszkaniowego. Rokrocznie powstają raporty nt. gospodarki mieszkaniowej. Badania te nie są jednak dokładne i zakrojone na mniejszą skalę niż Narodowe Dopiero spisy powszechne ukazują faktyczny obraz zasobu mieszkaniowego.

Porównanie danych z 2002 i 2011 r. jakości zasobu mieszkaniowego wykazała, że sytuacja systematycznie poprawia się. W okresie międzyspisowym zwiększyła się liczba mieszkań wyposażonych w instalacje: wodociąg, ustęp, łazienkę, ciepłą wodę, gaz z sieci i centralne ogrzewanie. Władze samorządowe wiele inwestowały w latach 2002-2011 w wyposażenie zasobów mieszkaniowych w instalacje techniczno-sanitarne. Szczegółowe wyliczenia zaprezentowano w tabeli

mieszkania

fot. mieszkania

Wciąż jednak problem mieszkań określanych mianem substandardowych pozostał nierozwiązany. Przykładem mogą być budynki z jedną toaletą oraz łazienką na piętrze, przypadającą na kilka mieszkań. Według spisu z 2011 r., że liczba tych lokali szacowana jest na około 1,3 mln, to ponad 10% całkowitego krajowego zasobu. Często stan techniczny takich obiektów wskazuje, że nie nadają się one do zamieszkania, a rozkład lokali oraz ich funkcjonalność nie pozwalają na skuteczne zaspokojenie potrzeby mieszkaniowej. Przeważnie właściciele takich mieszkań nie dysponują środkami na renowację tego rodzaju obiektów. Z drugiej zaś strony, oznaczałoby to opłatę wyższych czynszów, które pokryły by koszty przekształcenia ich do stanu zapewniającego godziwe użytkowanie. Dodatkowo w przypadku budynków zabytkowych przeprowadzenie generalnego remontu wiąże się ze spełnieniem wymogów konserwatora zabytków, które mogą znacznie podnieść koszta renowacji, lub ją uniemożliwić.REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)