Studia na architekturze

Architektura uważana jest za elitarny i bardzo trudny kierunek studiów technicznych. Z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. Liczba studentów przyjmowana w drodze rekrutacji jest niewielka. Studenci architektury przygotowują się do pracy odpowiedzialnej i twórczej. Nabywają wiedzę z różnych dziedzin technicznych, humanistycznych przyrodniczych, plastycznych i ekonomicznych. Wszechstronność specjalizacji kreuje umiejętność kształtowania architektury i przestrzeni urbanistycznej według obecnych i minionych trendów.

Architektura i urbanistyka

projekt domu

Przeczytaj: Sufit podwieszany

fot. projekt domu

Studia architektoniczne to nie tylko przygotowanie do poprawnego kształtowania obiektów, budowli i budynków – jako bryły z ergonomicznym wnętrzem. To także umiejętna kompozycja obiektu w istniejącym krajobrazie naturalnym bądź zurbanizowanym, z użyciem odpowiedniej technologii przy spełnieniu wymaganych norm technicznych i prawnych.

Pierwszy rok studiów na wydziale architektury to „pobudzenie wyobraźni”. Przedmioty kierunkowe to wiedza z zakresu podstaw kultury, sztuki, techniki projektowania i ich wzajemnych relacji. Podstawy nabyte na pierwszym roku są rozwijane w kolejnych latach.

dom jednorodzinny

fot. dom jednorodzinny

Kandydaci na studia architektoniczne muszą zdawać sobie sprawę z czasochłonności kierunku. Zadania projektowe wymagają cierpliwości, czasu i umiejętnej samoorganizacji. Terminy oddań poszczególnych etapów projektowych i przygotowania do bieżących korekt to przede wszystkim praca w domu, po zajęciach.

Aby otrzymać pełnoprawny zawód architekt należy zdobyć doświadczenie poprzez uprawnienia „pod okiem mistrza”, w pracowni architektonicznej. To nieodłączna, wymagana prawem, procedura przed przystąpieniem do państwowego egzaminu. Zdany egzamin uprawnia do podpisywania projektów zdobytym tytułem i własnym nazwiskiem.

Absolwenci architektury, po zdobyciu uprawnień są przygotowani do:
– samodzielnej bądź zespołowej pracy twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego
– projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie swojej specjalizacji
– koordynowania prac w zespole projektowym
– zarządzania pracowniami urbanistycznymi i architektonicznymi
– prowadzenia działalności gospodarczej
– podjęcia prac badawczych

Architektura krajobrazu

Francuskie ogrody

fot. Francuskie ogrody

Architektura krajobrazu kształtuje przestrzeń życiową człowieka przy pomocy roślin, wody i tzw. małej architektury. Zieleń jest nieodłącznym elementem krajobrazu, także zurbanizowanego. Kształtowanie krajobrazu wymaga wiedzy z zakresu uwarunkowań naturalnych: ukształtowania terenu, istniejącej szaty roślinnej i gleby, klimatu, lokalnych tradycji i kultury.
Współczesny architekt krajobrazu powinien posiadać wiedzę z trzech czołowych dziedzin: architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego.
Kierunek wywodzi się w prostej linii z ogrodnictwa od mistrzów planowania i urządzania ogrodów. Dzisiejsza sztuka aranżacji przestrzeni zielonej polega przede wszystkim na kształtowaniu i przekształcaniu przestrzeni otwartych, inwentaryzacji i rewaloryzacji krajobrazu i terenów zielonych w przestrzeni miejskiej (ogrody, parki, skwery, aleje piesze, itp.).
Możliwość studiowania Architektury krajobrazu narodziła się w 1900 roku. To młoda, kształtująca się wciąż dyscyplina.

Studenci architektury krajobrazu zdobywają wiedzę z zakresu: podstaw techniki, rolnictwa, nauk przyrodniczych i sztuk pięknych. Zajęcia praktyczne przygotowują do prac inwentaryzacyjnych oraz oceny szaty roślinnej i obiektów architektury krajobrazu.
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności:
– wykonywania wykonywania projektów zagospodarowania krajobrazu,
– realizacji i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu;
– kierowania robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu;
– zarządzania zespołem projektowym, budującymi pielęgnującym obiekty architektury krajobrazu
– współpracy ze specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.

Architektura wnętrz

projektowanie wnętrz

fot. projektowanie wnętrz

Architektura wnętrz – choć nazwa brzmi technicznie – jest kierunkiem artystycznym. Jest specjalizacją mniej prestiżową od architektury i architektury krajobrazu lecz coraz bardziej powszechną. Kierunek można studiować także na uczelniach prywatnych co podnosi jego popularność. Procedura rekrutacji jest podobna do prowadzonej w szkołach państwowych. Na wstępie wymaga się bardzo dużego „wkładu własnego” od kandydata. Przyszły architekt wnętrz musi wykazać się umiejętnościami z zakresu sztuk plastycznych.

W trakcie studiów nauka obejmuje zajęcia z dziedzin: rysunku, malarstwa, rzeźby, geometrii wykreślnej, podstaw budownictwa, konstrukcji, oświetlenia, zasad ergonomii i projektowania.
Niezbędna jest też wiedza humanistyczna z historii architektury wnętrz i problemów sztuki – nie tylko współczesnej. Studenci odbywają zajęcia z wzornictwa użytkowego mebli i przedmiotów użytku codziennego, ekspozycji, form przemysłowych i aranżacji wnętrz. Studia kończą się zdobyciem licencjatu lub magistra.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)