Świadectwo energetyczne przez Internet!

świadectwo energetyczne

fot. świadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne jest przez polskich inwestorów wciąż jeszcze uważane za kolejny zbędny, ale niestety wymagany dokument na drodze do wymarzonego domu. Podejście to wynika przede wszystkim z braku skutecznej kampanii promocyjnej pokazującej świadectwo, jako źródło cennych informacji o walorach energetycznych domu oraz z zawiłej i mało czytelnej formy samego dokumentu. Tymczasem świadectwo często dostarcza wielu cennych informacji, które mogą zostać wprost przełożone na to, co najbardziej interesuje przyszłych użytkowników domu – czyli m.in. wysokość rachunków za ogrzewanie.

Studio Z500 przy współpracy z firmą BuildDesk Polska uruchomiło na swojej stronie www.z500.pl dodatkową zakładkę, która umożliwia inwestorom zamówienie wykonania certyfikatu energetycznego.

Marcin Sitkowski, dyrektor strategiczny ds. wizerunku, komunikacji i marketingu, Studio Z500: „Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem każdy inwestor po zakończeniu budowy, powinien w urzędzie złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie domu do którego od stycznia 2009r trzeba dołączyć także aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej. Poprzez uruchomienie zakładki umożliwiającej zamawianie wykonania świadectwa przez Internet Studio Z500 wraz z firmą BuildDesk chce ułatwić inwestorom realizację tego obowiązku. Chcemy także aby nasze wspólne działania miały charakter edukacyjny i przyczyniały się do zmiany myślenia inwestorów o świadectwie jak o kolejnym, zbędnym dokumencie”

Jak zamówić świadectwo?
Wystarczy wejść na stronę Z500 gdzie w zakładce dodatki znajduje się link świadectwa energetyczne. Na stronie publikowane są obszerne informacje dotyczące obowiązku certyfikowania budynków w Polsce, podstawa prawna, szczegółowe informacje o świadectwie, wskazówki jak z dokumentu wyczytać potencjalne koszty eksploatacji domu, procedura realizacji zamówienia, koszty związane z jego wykonaniem oraz link, który bezpośrednio kieruje do formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.swiadectwo.builddesk.pl W ciągu kilku dni od złożenia zamówienia terenowy partner firmy kontaktuje się z inwestorem w celu ustalenia szczegółów związanych z wykonaniem usługi.
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem określającym wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Obowiązek posiadania świadectwa został nałożony na inwestorów 1 stycznia 2009r. i wynika z prawa europejskiego. Sporządza się je dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych, wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynków, w których w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie charakterystyka energetyczna. Jest opracowywane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej). Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)