Wilgoć w piwnicy

Wilgoć na ścianie

fot. Wilgoć na ścianie

Planując budowę swojego wymarzonego domu, warto zastanowić się nad jego podpiwniczeniem. Dzięki temu istnieje możliwość zachowania jak największej powierzchni ogrodu. Pomieszczenia znajdujące się w piwnicy można przeznaczyć na kotłownię, pralnię lub też urządzić w nim np. miejsce do pracy. Piwnica może stanowić doskonałe miejsce na urządzenia w niej kina domowego, ponieważ pomieszczenie to można bardzo dobrze wyizolować akustycznie.

Decydując się na budowę piwnicy bardzo istotne jest odpowiednie ukształtowanie jej przestrzeni oraz dobranie odpowiednich materiałów wykończeniowych. Bardzo istotne jest zapewnienie odpowiedniego zejścia do piwnicy – schody powinny mieć te same proporcje stopni i szerokości biegu. Wysokość kondygnacji powinna wynosić 230 – 250 cm w świetle. Równie istotne jest oświetlenie wnętrza. Światło do piwnicy może wpadać przez okna umieszczone poniżej terenu w studzienkach doświetlających tzw. pogrążonych. Jednak warto spróbować doświetlić naszą piwnicę oknami, przez które chociaż częściowo widać otoczenie.
Piwnice powinny mieć dobrą izolację, zwłaszcza przeciwwodną. Powinna być zabezpieczona przed wilgocią oraz wodą gruntową i opadową. Brak takiej izolacji może przysporzyć wiele problemów. W domach jednorodzinnych zazwyczaj stosuje się izolację lekką czyli przeciwwilgociową, rzadziej ciężką, czyli przeciwwodną.
Izolacja przeciwwilgociowa ma za zadanie chronić podziemne części budynku przed wilgocią, która jest podciągana z wody gruntowej, a także spływającą w głąb gruntu podczas opadów.
Natomiast izolacja przeciwwodna ma chronić części budynku położone poniżej poziomu gruntu przed wodą, która od zewnątrz napiera na nie tak samo jak ściany zbiornika. Taką izolacją najlepiej zabezpieczyć podłogi, ściany piwnic, które stale lub okresowo są zanurzone w wodzie. Aby taka izolacja spełniała swoje zadanie musi składać się z kilku warstw oraz być odporna na ruchy związane z osiadaniem budynku.
Do izolacji piwnicy zazwyczaj stosowane są materiały bitumiczne czyli dyspersje, lepiki, zaprawy lub papy asfaltowe, folie tłoczone i płaskie.
Odpowiednia wentylacja pomieszczeń znajdujących się w piwnicy jest niezbędna. Jeżeli jej zabraknie, ściany mogą w krótkim czasie zostać zawilgocone. Konieczne jest usuwanie zużytego powietrza i zapewnienie napływu świeżego. W pomieszczeniach piwnicznych bardzo często znajduje się węzeł cieplny lub kotłownia. Ta druga musi mieć system wentylacji nawiewno – wywiewnej, gdzie ruch powietrza wymuszany jest przez urządzenie mechaniczne.

Bardzo często złe wykonanie lub też zniszczenie izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej powoduje, że wilgoć lub woda może pojawić się w naszej piwnicy. Metodę osuszania ścian budynku dobiera się w zależności od przyczyn zawilgocenia.
Wybór sposobu osuszania piwnicy zależy od tego w jaki sposób wilgoć dostaje się do budynku. Jeżeli na wskutek podciągania kapilarnego, należy wtedy w ścianach fundamentowych ułożyć nową izolację poziomą i pionową. Natomiast jeżeli przenika przez ściany piwnicy, należy ułożyć nową izolację pionową oraz drenaż opaskowy.
Tradycyjny sposób osuszania ścian polega na odkopaniu ścian piwnicy do wierzchu ław fundamentowych i poczekaniu aż mury wyschną. Taki proces zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy.
Natomiast inne metody umożliwiają szybsze osuszanie ścian wybranych fragmentów, czyli tzw. metoda mikrofalowa lub też powolną, ale prawie bezobsługową metodę elektroosmozy. Jednak warto pamiętać, że nowoczesne metody izolacji i osuszania ścian, obecnie wymagają zaangażowania specjalnie wyszkolonych ekip.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)