Wózki widłowe – BHP pracy

wózek widłowy

fot. wózek widłowy

Wszelkie transporty poziome powyżej 450 kg, powinny odbywać się przy pomocy elektrycznego wózka do transportu ręcznego – zgodnie ze zmianami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Normy prawne dotyczą również ręcznego podnoszenia ciężarów oraz regulują wartości dopuszczalnych mas ładunków.

BHP pracy z wózkami widłowymi
Przepisy są jednoznaczne i dokładnie określają sposób transportowania przedmiotów oraz ich ciężar. – Jedna osoba może przewozić wózkiem paletowym maksymalnie ciężar do 450 kg – mówi Przemysław Wlazeł, doradca handlowy ds. klientów strategicznych z firmy STILL. – Ładunek cięższy zatem, nie może być ciągnięty „paleciakiem” nawet, jak dotąd, przez dwóch lub więcej pracowników. Niezbędny do przewozu tak dużych ciężarów jest wózek elektryczny np. Still EXU czy Still EXV.

Dopuszczalna masa ładunku łącznie z masą wózka, przemieszczanego po terenie płaskim o twardej nawierzchni, nie może przekraczać 350 kg na wózku 2-kołowym oraz 450 kg na wózku 3- lub 4-kołowym. Przy przemieszczaniu towaru na wózku przy pochyleniu większym niż 5%, masa ta jest inna i nie może przekroczyć 250 kg dla wózka 2-kołowego oraz 350 kg dla wózka 3- lub 4- kołowego.

Przeczytaj: Silikaty

Ciężar przedmiotów jest również określony dla przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika, i nie może przekroczyć 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej. Oprócz masy uwarunkowane są też właściwości przenoszonych rzeczy.

W myśl rozporządzenia, podczas organizacji prac, należy unikać ręcznego przemieszczania przedmiotów „niewygodnych” – mówi Marek Gidaszewski, specjalista ds. BHP. – Nie mogą one być zbyt ciężkie, duże, nieporęczne, trudne do utrzymania, niestabilne, czy też nie mogą stwarzać zagrożenia przy poruszaniu. Lista jest długa, nic jednak nie zastąpi zdrowego rozsądku w trakcie podejmowania decyzji o transportowaniu.

schemat BHP

fot. schemat BHP

Należy również zapewnić wystarczającą przestrzeń, która umożliwia zachowanie prawidłowej pozycji ciała pracownika podczas pracy. Obowiązkiem jest także konieczność używania sprzętu pomocniczego, który nie ogranicza pola widzenia dla przedmiotów „nieporęcznych”.

Przykładowe punkty rozporządzenia, rozdział nr 6, § 21:
– Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po pochyleniach powierzchni większych niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m.
– Wózki powinny zapewniać stabilność przy załadunku i rozładunku.
– Wózki przemieszczane na szynach oraz wózki kołowe przemieszczane na pochyleniach powinny posiadać sprawnie działające hamulce.

Treść rozporządzenia można znaleźć na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy http://www.ciop.pl/5520.html.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)