Zalety ogrzewania poprzez promieniowanie – System FERIS

Każdy człowiek, zwierzę, roślina, skała, budynek czy inny obiekt podlega zasadzie stałej wymiany ciepła z otoczeniem. Jeśli występuje różnica temperatur, to energia przepływa z obiektu o wyższej temperaturze do obiektu o niższej temperaturze dopóty, dopóki obydwa obiekty nie osiągną takiej samej temperatury. Energia cieplna zaś może być dostarczona na 2 sposoby, poprzez promieniowanie (np. słońce) lub konwekcję (czyli ruch powietrza), np. grzejniki.

ogrzewanie

fot. ogrzewanie

Systemy grzewcze oparte na konwekcji potrzebują powietrza jako nośnika energii. Typowy grzejnik nagrzewa powietrze, które krąży po pomieszczeniu oddając energię. Następnie ochładza się i opada w dół, potem ponownie nagrzewa się i unosi się do góry. Proces cyrkulacji powtarza się dopóki temperatura się nie wyrówna. Do konwekcji jest zatem potrzebna różnica temperatur, czyli wykorzystuje ona zasadę termodynamiki.

Rys. Ogrzewanie konwekcyjne

Przeczytaj: Naczynie wzbiorcze
ogrzewanie

fot. ogrzewanie

Promieniowanie termiczne wykorzystuje zupełnie inne zasady. Nie potrzebuje ono żadnego nośnika i nie zależy od temperatury otoczenia. Jest to promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie podczerwieni (np. słońce). Promieniowanie cieplne nagrzewa bezpośrednio ciała stałe będące w jego zasięgu (np. ludzie, meble itp.), natomiast całkowicie przenika przez powietrze i nie nagrzewa go. Powietrze nagrzewa się pośrednio – od nagrzanych uprzednio promieniowaniem powierzchni.

Rys. Ogrzewanie na zasadzie promieniowania cieplnego                                 
 
Co oznacza dla użytkownika zastosowanie ogrzewania wykorzystującego promieniowanie termiczne?

Jest to najzdrowsza forma ogrzewania
Człowiek od zawsze był przyzwyczajany do promieniowania słonecznego, przez jego skórę potrafi przeniknąć prawie 100% promieniowania cieplnego. Najlepsze rozwiązanie dla alergików. Przy ogrzewaniu konwekcyjnym kurz i alergeny krążą razem z powietrzem po pomieszczeniu – tutaj nie ma cyrkulacji powietrza, więc system nie wzbija kurzu. Korzystny mikroklimat – to ogrzewanie nie wysusza powietrza. Korzystna jonizacja powietrza – brak metalowych urządzeń np. grzejników. Promieniowanie termiczne powoduje wzrost jonów ujemnych (korzystnych dla zdrowia).

ogrzewanie ścienne

fot. ogrzewanie ścienne

Daje duże oszczędności
Podczas wymiany powietrza, np. przy wietrzeniu mamy dużo mniejsze straty ponieważ promieniowanie nie nagrzewa bezpośrednio powietrza, gdyż nagrzane są głównie przedmioty, ciała stałe a powietrze dopiero pośrednio. Temperatura odczuwalna jest większa niż przy ogrzewaniu konwekcyjnym. Powala to na obniżenie temperatury zasilania centralnego ogrzewania o kilka stopni przy zachowaniu takiego samego komfortu termicznego, a tym samym obniżenie kosztów ogrzewania.

Zabezpiecza budynek przed zawilgoceniem
Systemy grzewcze, oparte na promieniowaniu cieplnym, ogrzewają cała powierzchnię pomieszczeń, a temperatura podłóg, ścian czy sufitu zawsze będzie wyższa niż przy ogrzewaniu konwekcyjnym, ponieważ przegrody budowlane (np. ściany) przyjmują to promieniowanie cieplne. Taka przegroda budowlana staje się aktywną barierą termiczną i powoduje to naturalną barierę dla rozwoju grzybów i pleśni.

Innowacją w technologii wyzwalania energii cieplnej a zarazem systemem grzewczym całkowicie wykorzystującym promieniowanie cieplne – termiczne jest system ogrzewania fazowego FERIS.

Firma C.D.N. Business Group Sp. z o.o. wprowadziła na rynek system ogrzewanie fazowe FERIS. Jest to zupełnie nowa technologia ogrzewania ściennego w postaci paneli podtynkowych oraz ściennych, w których zachodzi zjawisko przemiany fazowej. Zamiana stanu skupienia czynnika grzewczego i wyzwolenie energii cieplnej.

Po doprowadzeniu ciepłej wody do kolektora panelu po kilku sekundach zaczyna on grzać, a ściana po nabraniu temperatury wypromieniowuje ciepło do wnętrza pomieszczenia.

System FERIS zmniejsza pojemność wodną w układzie hydraulicznym budynku do 80%, a ta, która krąży w obiegu hydraulicznym, stanowi tylko medium transmisyjne do przekazania ciepła w celu wywołania reakcji fizycznej i wydobycie energii cieplnej z paneli grzewczych. Zastosowanie Systemu FERIS w całości daje inwestorowi oszczędności eksploatacyjne w ogrzewaniu na poziomie 60% w stosunku do innych standardowych systemów grzewczych.

Dom 150 m2 z Systemem Ogrzewania Fazowego FERIS, wraz z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej inwestor ogrzeje za miesięczną kwotę w sezonie grzewczym na poziomie 250zł*
*po spełnieniu odpowiednich warunków budowlanych

logotyp

fot. logotyp

Projektoskop.pl

fot. Projektoskop.pl

REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)