Jak zbudować oczko wodne?

oczko wodne

fot. oczko wodne

Oczka wodne to ciekawy i popularny element aranżacji ogrodu. Cichy plusk wody doskonale wpływa na samopoczucie, szczególnie w cieplejsze dni. Jego budowa nie jest trudna. O czym należy wiedzieć planując założenie oczka wodnego?

O kluczowych aspektach budowy oczka wodnego opowiada Dariusz Kuryś – kierownik ds. segmentu przemysłowego w Lafarge.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy o Prawie Budowlanym, planując budowę oczka wodnego o powierzchni nie przekraczającej 30 m2 nie musimy występować o pozwolenie na budowę. Wystarczy zgłosić taki zamiar właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, wraz z dokładnym opisem rodzaju inwestycji oraz planowanym terminem jej realizacji. Do dokumentacji należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Jeżeli właściwy organ nie zgłosi sprzeciwu do naszego zawiadomienia do prac możemy przystąpić 22-go dnia od daty złożenia zgłoszenia. Jeżeli powierzchnia planowanego oczka jest większa niż 30 m2, wówczas wymagane jest pozwolenie na budowę. W tym wypadku do wniosku należy dodatkowo załączyć cztery egzemplarze projektu sporządzonego przez osobę z uprawnieniami budowlanymi.

Lokalizacja oczka wodnego
Najlepiej jest założyć oczko wodne w miejscu o zmiennej ekspozycji na słońce. Wówczas zbyt ciepła woda nie pozwoli się nadmiernie rozwinąć glonom, a jednocześnie zapewni wystarczającą ilość promieni słonecznych roślinom ozdobnym. W bliskim sąsiedztwie oczka wodnego nie powinno być wielu drzew. Spadające liście mogą zalegać, gnić i je zanieczyszczać zbiornik. Ponadto w miejscu budowy nie mogą przebiegać żadne instalacje i korzenie drzew. Jeśli w oczku mają pływać ryby, jego głębokość musi wynosić min. 1,5 m. To zagwarantuje rybom odpowiednie warunki do życia podczas zimowych mrozów.

Różne sposoby budowy
Do wyboru jest wiele technologii budowy zbiorników wodnych. Można kupić gotową formę z żywic i polietylenu, a także zbiorniki z syntetycznej gumy lub kauczuku o różnych kształtach i rozmiarach. Wykop pod oczko można także wyłożyć specjalną folią polietylenową lub PVC. Należy wiedzieć, że im grubsza folia tym lepiej. Bywa, że cienkie folie pękają już po 2 latach, a woda wycieka do gruntu. Oczko wodne możemy również wylać z betonu. Ta metoda jest znacznie trudniejsza i wiąże się z większym nakładem pracy, ale charakteryzuje się większą trwałością. Ponadto koszty wykonania takiego zbiornika są stosunkowo niskie, a żywotność konstrukcji wylewanej z wysokiej jakości betonu szacuje się nawet na 50 lat.

Betonowe oczko wodne
W pierwszej kolejności należy odpowiednio przygotować podłoże, czyli dno wykopu, a także zadbać o ułożenie instalacji. Na dno wykopu możemy wysypać tłuczeń lub piasek i zastabilizować go cementem. Rurę odprowadzającą wodę montujemy w najniższym punkcie dna wykopu i prowadzimy poza oczko do dołu wypełnionego tłuczniem. Wówczas łatwo będzie opróżnić oczko w przypadku konieczności czyszczenia lub konserwacji. Przed wylewką trzeba wykonać szalunek, dlatego wykop powinien być nieco większy od planowanego rozmiaru stawu, aby można było swobodnie usunąć deskowanie. Mieszankę betonową można przygotować samodzielnie, np. na bazie cementu Ekspert marki Lafarge lub zamówić z najbliższej wytwórni betonu. Mieszanka powinna spełniać klasę ekspozycji XF3 wg PN-EN 206-1. Zbrojenie przygotowane zgodnie z kalkulacjami projektanta zapewni równomierne rozłożenie obciążeń, a także przejęcie sił od skurczu betonu. Nieckę oczka wodnego wykonuje się z żelbetu, ważne jest aby przed przystąpieniem do wylewania betonu zbrojenie dokładnie oczyścić – tylko odpowiednie przygotowanie szkieletu zbrojenia zapewnia dobrą współpracę betonu ze stalą. W trakcie układania mieszanki betonowej musimy pamiętać o jej właściwym zagęszczeniu tak, aby stwardniały beton był szczelny. Pamiętajmy również, że po całkowitym wyschnięciu i stwardnieniu betonu wewnętrzną powierzchnię powinniśmy dodatkowo zabezpieczyć preparatem przeciwwodnym (możemy odstąpić od tej czynności jeśli zamówimy na węźle betoniarskim beton o odpowiedniej wodoszczelności).

Polecany produkt do robót przy oczku wodnym
To cement portlandzki wieloskładnikowy o podwyższonej klasie wytrzymałości 42,5 MPa – stosowany wszędzie tam, gdzie musimy uzyskać wytrzymałe betony w bardzo krótkim czasie i jednocześnie zależy nam na ich wysokiej trwałości. Dzięki wysokiej wytrzymałości wczesnej oraz końcowej produkt ten idealnie sprawdza się do przygotowania betonów wysokich klas od C16/20 do C35/45. Jego właściwości pozwalają na przyspieszenie tempa prac budowlanych. Dzięki odpowiednio dobranej kompozycji składników mineralnych użycie cementu Ekspert zmniejsza ryzyko pojawienia się rys skurczowych, pustek i raków czy wykwitów na gotowych elementach.REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)