Kocioł Eko Komfort firmy HKS Lazar

kocioł

fot. kocioł

Opalane peletami kotły CO Eko Komfort należy do grupy głównych produktów firmy HKS Lazar. Urządzenie jest przeznaczone do zasilania instalacji C.O. i C.W.U. Jego konstrukcję podporządkowano takim aspektom użytkowym, jak: bezobsługowa eksploatacja, niska emisja substancji szkodliwych oraz możliwości uzyskania znaczących oszczędności w wydatkach na ogrzewanie.

Przeczytaj również: Świadectwo energetyczne

Rosnąca świadomość ekologiczna użytkowników sprawia, że coraz częściej przy doborze systemów ogrzewania poszukują oni rozwiązań chroniących środowisko. Do takich należy przede wszystkim stosowanie w ogrzewaniu odnawialnych źródeł energii, jak np. biomasa i pelety. Prócz tego istotną rolę odgrywają również inne parametry użytkowe urządzeń grzewczych, jak: bezobsługowe i bezawaryjne działanie czy możliwość uzyskiwania oszczędności poprzez swobodną regulację i programowanie trybów pracy – podnoszące komfort eksploatacji. Takie oczekiwania uwzględnione zostały podczas tworzenia konstrukcji kotła Eko Komfort.

Budowa
Budowę kotła oparto na trójciągowym wymienniku wyposażonym w katalizator ze stali nierdzewnej i wermikulitu. Takie rozwiązanie zapewnia dobre parametry energetyczno-emisyjne oraz długą żywotność urządzenia. Gładka powierzchni materiałów użytych do produkcji wymiennika oraz pionowy, trójciągowy obieg spalin pozwoliły wyeliminować konieczność częstego czyszczenia. Kocioł Eko Komfort można czyścić nawet jeden, dwa razy w sezonie. Przy czym wszystkie związane z tym czynności zostały maksymalnie uproszczone.

Przeczytaj również: Podgrzewacze wody

Eksploatacja – sterownik pogodowy A3000D

sterownik

fot. sterownik

Urządzenie zostało wyposażone w sterownik pogodowy A3000D. Regulator jest przeznaczony do sterowania pracą instalacji kotłowych wyposażonych w jeden obieg grzewczy z zaworem mieszającym i pompą, lub tylko z pompą (pompa może być sterowana jako pompa cyrkulacyjna obiegu c. o. lub jako pompa wyrównawcza), pompą ładującą zasobnik c. w. u. oraz pompą cyrkulacyjną obiegu c. w. u. Temperatura kotła jest regulowana pogodowo, a wbudowany zegar umożliwia uzyskanie obniżeń temperatury w poszczególnych strefach dla obiegu c. o. i zaprogramowanie temperatur c. w. u. Wpraktyce oznacza to możliwość wprowadzenia dwóch nastaw na dobę (7 dni w tygodniu) zarówno dla temperatury w pomieszczeniach, jak i temperatury ciepłej wody użytkowej. Przykładowo, kiedy o godzinie siódmej rano wszyscy domownicy udają się do pracy, sterownik obniża temperaturę w pomieszczeniach i temperaturę c. w. u., podnosząc ją chwilę przed ich powrotem. Takie możliwości poprawiają komfort użytkowania i umożliwiają oszczędzanie paliwa. Uzyskanie temperatury dziennej o danej godzinie wymaga rozpoczęcia grzania odpowiednio wcześnie. Dla ujemnych temperatur zewnętrznych czas nagrzewania jest dłuższy niż dla temperatur dodatnich. Wzwiązku z tym regulator sam wyznacza czas rozpoczęcia grzania po zmierzeniu temperatury zewnętrznej i sprawdzeniu programu grzania użytkownika, tak aby na wyznaczoną godzinę osiągnąć zaprogramowane wartości. Sterownik pozwala także na szybkie obniżenie i podwyższenie temperatury.

Krzywa grzewcza
Prosty sposób doboru krzywej grzewczej oraz algorytm sterujący pozwalają na odpowiednie ogrzanie obiektu z uwzględnieniem akumulacji ciepła i zmian pogody. Optymalna krzywa grzewcza zależy od rodzaju systemu ogrzewania (grzejniki, ogrzewanie podłogowe) i od strat ciepła
w danym budynku (oszacowanie na podstawie okien, ścian, ewentualnego ocieplenia). Na podstawie krzywej grzewczej i zmierzonej temperatury zewnętrznej (wymagane podłączenie czujnika zewnętrznego) regulator wyznacza temperaturę wody c. o., która zapewnia utrzymanie stałej (niezależnie od zmian pogody) temperatury w pomieszczeniach.

Zabezpieczenia przed korozją niskotemperaturową
Częstym problemem w użytkowaniu kotłów jest korozja niskotemperaturowa. Do osiągnięcia optymalnych warunków eksploatacji i ochrony przed tym zjawiskiem system grzewczy musi być wyposażony w zabezpieczenie termiczne przed powrotem zbyt zimnej wody z instalacji, np. mieszający zawór czterodrogowy z siłownikiem i czujnikiem powrotu, lub automatyczny zawór temperaturowy TV45.

Temperatura ochrony kotła to parametr
ściśle związany z czujnikiem zainstalowanym na powrocie. W sytuacji, gdy temperatura w tym punkcie jest niższa od ustawionej wartości, regulator stopniowo przymyka zawór mieszający. Taki rodzaj sterowania ułatwia także rozruch instalacji z dużą ilością wody. Zawór TV45 to natomiast zawór automatyczny, który zamontowany na powrocie chroni kocioł przed korozją spowodowaną napływem z instalacji c. o. wody o temperaturze poniżej punktu rosy. Membrana zaworu otwiera się wraz ze wzrostem temperatury w obiegu kotłowym. Analogicznie, gdy woda wraca zbyt zimna z instalacji c. o., zawór zaczyna się zamykać. Dzięki takim zabezpieczeniom żywotność kotła wydłuża się kilkukrotnie w porównaniu do instalacji bez ochrony temperatury powrotu. Firma HKS Lazar oferuje w ciągłej sprzedaży odpowiednie zestawy automatyki. Zestawy mieszające sprawdzają się także w sytuacjach, gdy kocioł ma współpracować z ogrzewaniem podłogowym, kominkiem wodnym, solarami czy pompami ciepła.

Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe staje się standardem coraz częściej stosowanym w nowoczesnym budownictwie. Jego montaż, po uwzględnieniu kilku podstawowych elementów i zasad, wbrew początkowemu sceptycyzmowi instalatorów, okazuje się być czynnością nieskomplikowaną. Połączenie tego sposobu ogrzewania z efektywnym urządzeniem grzewczym pozwala uzyskać wysoki komfort cieplny. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość sterowania temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach. W zakresie montażu kotła Eko Komfort i wykonywania powiązanych z nim układów ogrzewania firma HKS Lazar uruchomił a system szkoleń dla instalatorów i dystrybutorów produktu.

Autor: Michał Jóźwiakowski- kierownik działu sprzedaży w firmie HKS Lazar

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)