Rozmnażanie roślin przez podział

Siewki roślin

fot. Siewki roślin

Dzielenie roślin jest jednym z najpopularniejszych i najłatwiejszych sposobów rozmnażania roślin, a także metodą ich odmładzania. Najlepszym momentem do wykonywania tego typu zabiegów jest okres, kiedy kwitną, czyli sezon wiosenny, ponieważ wytwarzają wówczas nowe pędy oraz rozwijają system korzeniowy (włókniste i mięsiste korony, rozłogi, kłącza).
W niektórych jednak przypadkach dogodniejszą chwilą na podział roślin jest czas ich spoczynku, czyli okres późno jesienny, a czasem nawet zimowy (sadzonki korzeniowe). Można wyodrębnić kilka rodzajów podziału roślin, np dzielenie włóknistych koron, dzielenie mięsistych koron, rozmnażanie przez rozłogi, sadzonki korzeniowe, dzielenie kłączy, dzielenie bylin.

W przypadku podziału włóknistych koron należy delikatnie wykopać roślinę przeznaczoną do podziału, aby nie uszkodzić korzeni. Lekko otrząsnąć z ziemi.
W przypadku podziału podczas okresu wegetacyjnego korzystnym zabiegiem jest obcięcie dłuższych łodyg w celu zminimalizowania utraty wody.
Zazwyczaj karpy łatwo ulegają podziałowi, w niektórych przypadkach jednak należy je rozciąć na mniejsze elementy. Młode, zewnętrzne części sadzimy bezpośrednio do gruntu w niezbyt upalne i suche dni, należy przy tym pamiętać o ich regularnym podlewaniu.

Stosunkowo bardziej problemowy jest podział mięsistych koron, gdyż bardzo często miewają one splątane korzenie i łodygi. Po wykopaniu rośliny, należy intensywnie wyczyścić jej korzenie z ziemi, najwygodniej przy użyciu wody.
Ostrożnie rozciąć poszczególne jej części, posypując je środkiem grzybobójczym i umieścić rośliny w osobnych doniczkach. Kiedy się wzmocnia przesadzić do gruntu.

Rozłogi są poziomymi łodygami, u których przeważnie na końcu powstają nowe rośliny przeznaczone do rozsady. Powszechną metodą jest zastosowanie ukorzeniania roślin powstających z rozłogów bezpośrednio w doniczkach. Po napełnieniu doniczki kompostem na bazie iłu, należy wykopać otwór w pobliżu rozłogu, który wypuścił liście i ustawić w nim doniczkę napełnioną kompostem. Następnie umieścić w nim roślinę mocując rozłóg kawałkiem zagiętego drutu.
Po ukorzenieniu rozłogi można poodcinać, a rosnącą w doniczce roślinę zasadzić w innym miejscu.

Przy sadzonkach korzeniowych (roślin o silnie zwłókniałych łodygach i grubych korzeniach), wykopujemy roślinę w okresie jej spoczynku, usuwamy ziemię i odcinamy kilka grubych, młodych korzeni. Po czym zakopujemy roślinę na jej dawnym miejscu. Z odciętych wcześniej korzeni prostopadłym ruchem ostrożnie usuwamy wszystkie włókniste korzenie boczne, w odstępie ok. 5 cm niżej wykonujemy jeszcze jedno tym razem skośne cięcie. Tak przygotowany pęd umieszczamy pionowo w doniczce z kompostem do sadzonek (płaskim końcem do góry).

Wyróżniamy dwa rodzaje kłączy: nieustannie wydłużające się (łatwe do podziału poprzez wykopanie nowych części wypuszczanych przez podziemne kłącza) oraz grubsze, wydłużające się przez poziomo wypuszczane pąki.
W drugim przypadku podział kłączy następuje bezpośrednio po okresie obumierania systemu korzeniowego (zwiędnięciu kwiatów). Po uprzednim wykopaniu kępy, oczyszczeniu z ziemi, odcięciu kłączy z poprzedniego sezonu i posypaniu cięć środkiem grzybobójczym, skracamy blaszki liści obcinając je równo do dł. 10 cm,oraz przycinamy korzenie do 5-8 cm.
Zakopujemy każde z korzeni wyodrębnionych kłącz w taki sposób, aby górna część pozostała odsłonięta. Delikatnie ugniatamy ziemię nad korzeniami i soczyście podlewamy.

Dogodnym terminem na rozmnażanie bylin okazuje się być chwila tuż przed sezonem ich kwitnięcia, gdyż ich korzenie ulegają wówczas modyfikacji magazynując substancje pokarmowe. Kiedy wykopiemy i oczyścimy z ziemi roślinę, posypujemy całą karpę proszkiem przeciwgrzybicznym oraz lekko wilgotnym kompostem, przechowujemy ją w suchym i chłodnym miejscu, do momentu, aż zaczną pęcznieć jej pączki.
Tuż przed sezonem dzielimy bylinę na części, z których każda powinna posiadać minimum jeden napęczniały pąk.
Wszystkie powierzchnie cięć posypujemy środkiem przeciwgrzybicznym i umieszczamy je w ciepłym, suchym i przewiewnym miejscu na dwa, trzy dni. Po czym umieszczamy otrzymane sadzonki w osobnych doniczkach.

Zobacz również: Storczykowiec purpurowy
Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)