Zimą zadbaj o ciepły dom

Ponad połowa (53 proc.) ciepła w przeciętnym domu ucieka przez ściany zewnętrzne. Ocieplenie tych ścian to jedynie 2 proc. kosztów budowy całego domu. Warto więc zainwestować w odpowiednią termoizolację, by później zaoszczędzić na ogrzewaniu. Inwestycja w wełnę mineralną lub styropian zwróci się z nawiązką.

Nie każdy wie, że przy ocieplaniu domu ważne jest ile ciepła z niego ucieka, a nie ile zimna do niego wpada. Najistotniejsza nie jest tu więc temperatura na zewnątrz, a stopień izolacyjności ścian. To określa współczynnik przenikania ciepła U. To właśnie na jego podstawie można określić straty cieplne. Wartość współczynnika zależy nie tylko od rodzaju i grubości materiału, z którego wykonane są ściany, ale także (a nawet przede wszystkim) od ich izolacji.

Czy ocieplanie się opłaca?
Według prawa budowlanego maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych po ociepleniu musi wynosić co najmniej U = 0,3 W/(m2 x K), a gdy chcemy skorzystać z funduszu remontowego U = 0,25 W/(m2 x K). Dla spełnienia tych wymagań wystarczyłoby najczęściej 6-8 cm izolacji. Minimalne wymaganie nie oznacza jednak, że jest ono optymalne. Warto więc pomyśleć, by nasz dom był lepiej zaizolowany, a co za tym idzie byśmy na jego ogrzanie potrzebowali mniej energii. W polskich warunkach koszty ogrzewania stanowią nawet 80 proc. opłat za mieszkanie. Niestety nie zapowiada się, by ten udział spadł, zanosi się nawet na kolejne wzrosty cen nośników energii. Pamiętajmy też, że 1 stycznia wchodzą w życie obowiązkowe certyfikaty energetyczne dla obiektów budowlanych i dobra termoizolacja będzie miała ogromny wpływ na określenie klasy energetycznej budynku, a tym samym wartość nieruchomości.

Jaka jest optymalna grubość termoizolacji?
Zależy ona od kilku czynników: grubości muru, materiału, z którego został zbudowany, ilości warstw ściany zewnętrznej (ściana dwu lub trzywarstwowa), rodzaju materiału użytego do izolacji termicznej oraz od źródła energii, używanej do ogrzewania domu.
Niestety, ogromna większość ociepleń wykonywana jest przy użyciu zbyt małej grubości termoizolacji – najczęściej stosuje się od 5 do 8 cm, rzadziej 10 cm styropianu. To jednak zbyt mało. Powstaje więc pytanie, jaka grubość termoizolacji jest opłacalna?
Z punktu widzenia użytkownika ważne jest, by korzyści finansowe wynikające z oszczędności energii na skutek zastosowania określonej grubości izolacji ścian zewnętrznych w pełni pokryły nakłady na zakup i montaż termoizolacji. Inaczej mówiąc chodzi o to, aby inwestycja okazała się opłacalna.

Tab.1. Przykładowa optymalizacja grubości ocieplenia dla ściany o wyjściowym współczynniku U=1,15 (W/m2K) i termoizolacji o współczynniku lambda=0,04 (W/mK)

izolacje

fot. izolacje

Korzystniejszy współczynnik przenikania ciepła, niezależnie od wszystkich innych zmiennych, uzyskamy oczywiście przy grubszej warstwie izolacji termicznej. Nie zawsze jednak grubsza warstwa okazuje się efektywna. W przypadku izolacji o grubości 20 cm uzyskamy wprawdzie współczynnik U=0,17 W/m2K, ale montaż takiej izolacji w tym przypadku jest zbyt drogi, co powoduje wydłużenie czasu zwrotu tej inwestycji (SPBT – Simple Pay Back Time, czas zwrotu nakładów inwestycyjnych). Przy obecnych cenach rynkowych materiałów termoizolacyjnych, robocizny oraz kosztów energii dla najczęściej spotykanej ściany opłacalne ocieplenie wynosi 15 cm. Uzyskamy w ten sposób współczynnik przenikania ciepła U=0,23W/m2K. Taka grubość warstwy termoizolacji zwróci się najszybciej. (Tab. 1)

Przy ustalaniu grubości termoizolacji warto też wziąć pod uwagę rodzaj ogrzewania, jakie jest lub będzie zastosowane w domu. (Tab. 2).

Tab.2. Optymalna grubość izolacji ze względu na rodzaj ogrzewania w domu.

izolacje

fot. izolacje

Grubość izolacji cieplnej ścian zewnętrznych wykonanych ze styropianu lub wełny mineralnej (w ścianach dwuwarstwowych), podana została w Tabeli 2. Uszczegółowienie tych wartości zależy od rodzaju materiału, z którego została zbudowana ściana zewnętrzna oraz od jej grubości. Poniżej podajemy kilka przykładów ostatecznego określenia grubości izolacji termicznej dla ścian dwuwarstwowych, określonej przez grubość ściany zewnętrznej, materiał, z którego została wykonana oraz źródło ogrzewania budynku:

Tabela 3. Zalecane grubości izolacji cieplnej w zależności od rodzaju ściany zewnętrznej oraz źródła ogrzewania domu.
(Obliczenia wykonano dla 100 m2 ściany zewnętrznej wg aktualnych cen rynkowych materiałów termoizolacyjnych oraz średnich cen rynkowych nośników energii. Oszczędności obliczono dla 100 m2 ściany w stosunku do ściany bez ocieplenia)

izolacje

fot. izolacje

Jeśli chcesz wiedzieć, ile wełny mineralnej lub styropianu potrzebuje twój dom, by był energooszczędny, podaj dane techniczne ścian zewnętrznych (powierzchnia, grubość i materiał) oraz źródło i koszty ogrzewania domu, a obliczy je dla Ciebie dział doradztwa technicznego Knauf Insulation,
e-mail: doradca@knaufinsulation.com

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)