Buduj świadomie – dom z dopłatą

Budowa domu to dość kosztowna inwestycja, dlatego coraz więcej osób poszukuje rozwiązań, które umożliwią obniżenie kosztów. Warto sprawdzić, jakie narzędzia są dostępne na rynku, dzięki którym koszty poniesione na budowę domu będą niższe. Podczas budowy „liczy się każdy grosz” – dobrze wiedzą o tym ci, którzy mają ten etap za sobą.

Zdaniem ekspertów, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej paradoksalnie właśnie teraz jest najlepszy czas na budowę domu. Tanieją materiały budowlane, działki, a firmy wykonawcze chętnie negocjują ceny. Do tego na rynku pojawiły się rozwiązania, które umożliwiają inwestorowi zrekompensowanie części kosztów poniesionych na budowę wymarzonego domu.

dom jednorodzinny

fot. dom jednorodzinny

Rozwiązanie 1; „RODZINA NA SWOIM”

Rządowy program „Rodzina na swoim” powstał w celu wsparcia rodzin w pozyskaniu własnego mieszkania/domu. Proponowana przez Skarb Państwa pomoc pozwala na obniżenie raty kapitałowo-odsetkowej nawet o kilkadziesiąt procent przez okres 8 lat. To idealne rozwiązanie dla osób planujących budowę domu o powierzchni do 140 m2, budujących systemem gospodarczym i mieszkających w mniejszych miejscowościach – ponieważ właśnie tam najłatwiej uzyskać limit kosztu budowy 1 m2.

Kto może ubiegać się o kredyt z dopłatą?
– małżonkowie,
– osoby samotnie wychowujące dziecko – małoletnie lub w wieku do 25 lat (ale uczące się), albo dziecko, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na wiek),
– osoby, które w ocenie banku mają zdolność kredytową,
– uwaga: w świetle nowelizacji ustawy z dnia 2 stycznia 2009 r. kredyt z dopłatą może zostać zaciągnięty również przez członka rodziny osoby ubiegającej się o kredyt, np.: rodziców, dziadków, rodzeństwo, teściów, itp.

Jakie warunki należy spełnić?
– w chwili ubiegania się o kredyt nie można mieć własnego mieszkania ani domu (posiadanie nieruchomości gruntowej nie jest przeszkodą),
– jeśli osoba ubiegająca się o kredyt jest najemcą mieszkania lub posiada spółdzielcze prawo lokatorskie do lokalu, musi zobowiązać się do zrezygnowania z takiego lokalu w ciągu sześciu miesięcy od dnia uzyskania prawa zamieszkania w wybudowanym domu,
– posiadanie własnego mieszkania nie musi być jednak przeszkodą w zdobyciu kredytu, ponieważ pieniądze ze zbycia nieruchomości przed podpisaniem umowy o kredyt preferencyjny mogą stanowić wkład własny, co będzie z pewnością dobrym rozwiązaniem wobec zaostrzonej polityki udzielania kredytów przez banki.

Jaki dom zbudujesz z dopłatą?
– dom do 140 m2; powierzchnię przyjmuje się na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego,
– dom jednorodzinny, wolno stojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej – z przeznaczeniem wyłącznie do celów mieszkaniowych,
– dom tani, czyli taki, którego koszt budowy nie przekroczy iloczynu powierzchni użytkowej i średniego kosztu budowy 1m2 ustalanego co kwartał dla każdego województwa powiększonego o 40%. Koszt budowy domu jest przyjmowany na podstawie kosztorysu uwzględniającego: koszt budowy wraz z kosztami przyłączy
i urządzeń instalacyjnych (w tym szamba, przydomowej oczyszczalni, podjazdu, ogrodzenia).

Program „Rodzina na swoim” koordynuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wnioski o kredyt z dopłatą należy składać w bankach, które mają podpisaną umowę z BGK, czyli:

PKO BP, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (placówki SKOK), Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

Warunki kredytowe
– kredyt udzielany jest w złotych polskich,
– o wysokości oprocentowania decyduje bank, w którym zostaje zaciągnięty kredyt, ale nie ma to wpływu na wysokość dopłaty,
– można wybrać system rat równych lub malejących,
– możliwa jest półroczna karencja w spłacie kapitału (w tym czasie spłaca się odsetki),
– można zaciągnąć kredyt na ponad 100% wartości inwestycji,
– należy posiadać zdolność kredytową,
– po ośmiu latach spłaty i po zakończeniu okresu dopłat można przewalutować kredyt lub całkowicie go spłacić,
– kredyt z dopłatą można uzyskać tylko raz; instytucja nadzorująca program, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi rejestr osób, które zaciągnęły kredyt.

Korzyści
– Skarb Państwa spłaca nawet 50% odsetek przez pierwsze osiem lat kredytowania,
– okres spłaty kredytu: 30 lat,
– możliwość wyboru kredytu bez prowizji i ze standardową marżą lub kredytu z niższą marżą i standardową prowizją.

dom jednorodzinny

fot. dom jednorodzinny

Projekty domów do 140 m² rekomendowane przez pracownię projektową MTM STYL:
– Lara (96,5 m²)
– Bielik (101,8 m²)
– Czajka (105,2 m²)
– Dudek 2 (135,9 m²)

Rozwiązanie 2 – KREDYT PROEKOLOGICZNY Z BOŚ

Zainteresowanie budową domów energooszczędnych stale wzrasta. Przyczyn popularności jest kilka:
– niższe koszty utrzymania domu,
– komfort użytkowania,
– dom jako długoterminowa inwestycja,
– obowiązek certyfikowania budynków.

Inwestorzy zdają sobie sprawę, że budowa domu energooszczędnego wymaga zaangażowania większej sumy w budowę, a koszty poniesionych inwestycji zwracają się przez kilka lat, stąd często poszukują źródeł dofinansowania przynajmniej części inwestycji.
Aktualnie dostępnym instrumentem finansowania rozwiązań energooszczędnych jest oferta Banku Ochrony Środowiska.

Kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska
Kredyt jest udzielany na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska (np. energooszczędnych kotłów gazowych lub olejowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, okien o wysokim współczynniku izolacyjności, materiałów do ociepleń budynków, przydomowych oczyszczalni ścieków, materiałów do budowy instalacji sanitarnej). Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt są: klienci indywidualni, korporacyjni oraz jednostki samorządu terytorialnego. Kredyty są udzielane w oparciu
o odpowiednie porozumienia z firmami sprzedającymi tego typu urządzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient banku uzyskuje kredyt preferencyjny o korzystnym oprocentowaniu na poziomie od 1%.

Warunki kredytowania:
– maksymalna kwota kredytu – do 100% kosztów zakupu oraz montażu urządzeń
i wyrobów służących ochronie środowiska, pod warunkiem, że produkty kupowane są w punktach, które podpisały niezbędne umowy z BOŚ
– okres kredytowania – do 5 lat

Kredyty we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są skierowane do klientów indywidualnych, na podstawie umowy współpracy zawartej pomiędzy BOŚ, a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oferta kredytowa jest zróżnicowana w zależności od województwa, w którym realizowana jest inwestycja. Szczegółowa oferta dla poszczególnych województw znajduje się na stronie www.bosbank.pl.

Osoby indywidualne mogą otrzymać wsparcie finansowe na zainstalowanie następujących urządzeń:
– pomp ciepła ogrzewających dom ciepłem pobieranym z otoczenia np. z gruntu, zbiorników wodnych czy powietrza,
– kolektorów słonecznych, które zamieniają promienie słoneczne na ciepło,
– kotłów na paliwa odnawialne, czyli drewno opałowe i jego odpady w postaci naturalnej tj. kora, wióry, trociny, lub przetworzonej, tj. brykiety, pelety; biomasą może być również wiklina, słoma oraz wierzba,
– kominków z płaszczem wodnym, które ogrzewają wodę do mycia i do instalacji CO,
– ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozwiązanie 3: DOPŁATA DO EKOLOGICZNYCH SYSTEMÓW OGRZEWANIA WYKORZYSTUJĄCYCH OZE (ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII)

Dobre wiadomości nadchodzą z NFOŚiGW (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), który realizuje strategię wspierania instytucji, firm i osób fizycznych, które zdecydują się na inwestowanie w Odnawialne Źródła Energii. W 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje rozpocząć współpracę w tym zakresie z osobami fizycznymi. To trzeci etap strategii, tym razem skierowanej do małych firm oraz osób fizycznych, które planują wykorzystać OZE do ogrzewania własnych domów, gospodarstw czy firm. Placówkami udzielającymi dopłat będą banki, które zostaną wyłonione w drodze przetargu przez NFOŚiGW. Ma to na celu doprowadzenie do szybkiej realizacji umowy o dofinansowanie, skrócenie formalności oraz wyeliminowanie przyjazdu inwestora do siedziby Funduszu w Warszawie. Inwestorzy tego segmentu, których wartość inwestycji nie przekroczy 1 mln zł, mogą liczyć na planowaną dopłatę łączną rzędu od 100 do 300 milionów zł. Bliższe informacje o strategii dopłat pojawią się pod koniec 2009 r., zatem warto śledzić doniesienia z NFOŚiGW.

Rozwiązanie 4: DOFINANSOWANIE Z POWIATOWEGO I GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Klienci indywidualni mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach realizowanych przez powiaty, urzędy miejskie lub gminne Programu Ochrony Środowiska lub tzw. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie w zależności od warunków określonych przez poszczególne fundusze.

Rozwiązanie 5: „MIKROPOŻYCZKA” Z FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI

Fundacja Wspomagania Wsi w ramach programu „Mikropożyczki” udziela specjalnej pożyczki na zakup i instalację kolektorów słonecznych mieszkańcom terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Wielkość pożyczki wynosi 10 000 złotych, a dla gospodarstw agroturystycznych maksymalna wartość może sięgnąć nawet 40 000 złotych. Pożyczka udzielana jest na okres 24 miesięcy przy oprocentowaniu 1%.
Więcej informacji na ten temat: http://www.fww.org.pl

Rozwiązanie 6: KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA NA BUDOWĘ DOMU

Od kwietnia 2009 r. posiadacze książeczek mieszkaniowych, którzy potrzebują kredytu na kontynuację rozpoczętej inwestycji, będą mogli sięgnąć po premię gwarancyjną, gdy budowa domu jest zaawansowana w 20% wartości kosztorysowej. Trzeba to jednak udokumentować zaświadczeniem od inspektora nadzoru budowlanego. Zaświadczenie musi być wystawione na właściciela lub współmałżonka posiadacza książeczki mieszkaniowej, nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o likwidację książeczki.

Rozwiązanie 7: ODZYSKAĆ VAT
Budując dom możesz odzyskać część wydatków na materiały budowlane. Fiskus zwróci różnicę pomiędzy stawką 22 a 7%, na materiały, które po 1 maja 2004 zostały obłożone wyższą stawką VAT. Wykaz materiałów objętych zwrotem VAT jest dostępny na stronie: www.mi.gov.pl
Jest jednak kilka warunków:
– trzeba przedstawić dowód zakupu – w postaci faktury VAT,
– dom należy budować systemem gospodarczy

DODATKOWE INFORMACJE

SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ DOPŁATY DO KREDYTU
– budowa domu jednorodzinnego o pow. 140 m2
– okres spłaty 30 lat
– rata równa
– prowizja wliczona w ratę

kredyty hipoteczne

fot. kredyty hipoteczne

* dane pochodzą z symulacji przeprowadzonej na podstawie kalkulatora kredytowego zamieszczonego na stronie www.rodzinanaswoim.pl

Wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. nr 183. poz. 1354), zmienionej ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 136, poz. 955) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 223, poz.1465).

wskaźniki

fot. wskaźniki

* wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,4 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny.

Uwaga: wskaźniki na I kwartał 2009 roku obowiazują od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, tj. od dnia 2 stycznia 2009 roku.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)