Darmowe sposoby pozyskiwania energii

dach

fot. dach

Roto jest firmą zorientowaną przede wszystkim na profesjonalizm i ochronę środowiska. W swojej ofercie obok okien dachowych, schodów strychowych czy różnego rodzaju fachowych akcesoriów, posiada także produkty przyszłościowe, wykorzystujące odnawialne źródła energii: systemy solarne.

Przeczytaj również: Zimą zadbaj o ciepły dom

Kolektory słoneczne Roto Sunroof można dobrać w zależności od zapotrzebowania: istnieje możliwość zamontowania tradycyjnych kolektorów do podgrzewania wody w domu, po duże pola kolektorów wspomagające centralne ogrzewanie czy wodę w basenie. W jaki sposób działają kolektory? Faktem jest, iż ciemne przedmioty nagrzewają się bardziej – wykorzystuje się więc tę zależność przy kolektorach słonecznych, które „przechwytują” energię i transportują ją do wymiennika ciepła.

Systemy fotowoltaiczne to instalacje wyposażone w specjalne grupy urządzeń umożliwiających przetwarzanie ciepła. Produkty Roto Sunroof wykorzystują ogniwa słoneczne z półprzewodnika. Gdy promienie słoneczne padają na ogniwo, elektrony z dolnej warstwy przemieszczają się do warstwy górnej, generując napięcie elektryczne.

dach

fot. dach

System solarny Sunroff to idealne rozwiązanie dla całego dachu. Jednakowy rozmiar i wygląd kolektorów pozwala łączyć je bez ograniczeń. Konstrukcja Superflat umożliwia integrację kolektorów słonecznych z modułami fotowoltaicznymi dając interesujące rozwiązanie całościowe. Ostatecznie wpływa to nie tylko na fascynującą optykę, ale także sprawia, że całe przedsięwzięcie jest inwestycją z dochodem na przyszłość.

Zalety systemów solarnych:
– aktywna ochrona klimatu
– niezależne źródło energii
– unikalne wzornictwo
– elastyczny system modułowy i rozwiązania dla całego dachu
– wysoka wydajność energetyczna dzięki nowoczesnej technologii
– łatwy montaż
– przeznaczony dla nowych i modernizowanych budynków

45% dopłaty do kolektorów Roto

dach

fot. dach

Od lipca 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwia osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym uzyskanie 45% dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych Roto.

Aby otrzymać zwrot kosztów, który obejmuje cenę sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego, zakupu kolektorów słonecznych, zasobnika wodnego, automatyki i aparatury pomiarowej oraz instalacji; kompletnego montażu, należy:

1) Złożyć wniosek o kredyt, celem zakupu instalacji solarnej,

2) Złożyć wniosek o dotację
Tu znajdziesz wzór formularza: http://www.rotobauelemente.de/fileadmin/dateien_pl/PDFy/Wniosek_o_dotacj%C4%99_na_zakup_i_monta%C5%BC_kolektor%C3%B3w_01.pdf,

3) Przedstawić dodatkowe dokumenty: Projekt instalacji kolektora wraz z instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej, dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy). Po akceptacji wniosków przez bank, beneficjent podpisuje umowę kredytu z dotacją z bankiem.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z umową beneficjent przedkłada w banku protokół końcowego odbioru wraz z fakturami oraz innymi dokumentami określonymi w umowie kredytu z dotacją. Następnie bank, po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane*, w terminie do 2 miesięcy od otrzymania protokołu ostatecznego występuje do NFOŚiGW o częściową spłatę w odniesieniu do wykorzystanej kwoty kredytu.

*Koszty kwalifikowane nie mogą być wyższe niż 2 500 zł brutto za 1m² zainstalowanych kolektorów.

Więcej informacji na stronie:
www.mbs.wroc.pl

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)