Formalności przy budowie domu

budowa domu

fot. budowa domu

Budowa domu to inwestycja, która wiąże się nie tylko z dużymi nakładami finansowymi, ale również wymaga zaangażowania, czasu oraz podjęcia wielu decyzji. Trzeba wybrać ekipę budowlaną, materiały budowlane oraz tecnologię. Nie bez znaczenia są również procedury, jakie należy przeprowadzić w związku z budową. O formalnościach związanych z budową domu opowiada Dominik Kosmała, Dyrektor Działu Domów Gotowych z firmy Wolf System.

„Do budowy domu niezbędna jest oczywiście działka, której posiadanie powinno być udokumentowane stosownym aktem notarialnym. W zależności od uwarunkowania terenu może być konieczne, przez rozpoczęciem działań, przeprowadzenie badań geotechnicznych pozwalających ocenić, czy grunt nadaje się pod zabudowę, czy będzie w stanie przenieść obciążenia domu jednorodzinnego. Przed zaplanowaniem budowy domu powinniśmy się również zorientować w warunkach zabudowy lub miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego, które to określają maksymalne gabaryty budynku, jego umiejscowienie na działce, uzbrojenie działki – informacje te są dostępne w Urzędzie Gminy. Kolejnym krokiem jest wybór i przygotowanie projektu. Firma Wolf System oferuje szeroką gamę gotowych projektów domów jednorodzinnych budowanych w technologii prefabrykowanej. Możliwe jest również przygotowanie indywidualnego projektu lub adaptacja istniejącego już projektu do wymagań inwestora. Po podpisaniu umowy, wspólnie z inwestorem przygotowujemy dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę domu, które następnie inwestor składa w urzędzie. W czasie oczekiwania na decyzję, uzgadniamy szczegóły budowy, tj. zastosowane materiały czy stan wykończenia. Uzyskanie pozwolenia na budowę domu umożliwia podjęcie dalszych działań, tj. zgłoszenie rozpoczęcie robót, wykonanie przyłączy, ogrodzenie placu budowy. Konieczne jest również skorzystanie z usług geodety, który wytyczy budynek w terenie, a także inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy, którzy będą czuwać nad procesem oraz prowadzić dziennik budowy. W przypadku budownictwa prefabrykowanego Wolf System budowa domu przebiega znacznie łatwiej niż w ramach tradycyjnego budownictwa ze względu na prowadzenie całej inwestycji przez jedną firmę. Po wykonaniu fundamentów firma Wolf System przystępuje do montażu prefabrykatów, przygotowanych wcześniej w hali produkcyjnej i dostarczonych na plac budowy. Budowa fundamentów budynku może być wykonana przez wybranego przez inwestora wykonawcę lub w ramach usług firmy Wolf System. Prefabrykowane ściany umożliwiają bardzo szybkie doprowadzenie budynku do stanu surowego – w ciągu zaledwie 4 – 6 tygodni. Stan deweloperski uzyskuje się po ok. 2-3 miesiącach od rozpoczęcia prac” – dodaje Dominik Kosmała, Dyrektor Działu Domów Gotowych w firmie Wolf System.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)