Studnia chłonna – do czego służy i jak jest zbudowana?

Sudnia chłonna - sposób na kałuże na działce

Studnie chłonne montuje się przede wszystkim na terenach o słabo przepuszczalnym lub nieprzepuszczalnym gruncie, na przykład gliniastym. To zbiorniki, których zadaniem jest pobieranie wody deszczowej bądź pochodzącej z przydomowych oczyszczalni ścieków i transportowanie jej do głębszych, przepuszczalnych warstw gleby. Wyjaśniamy, jak działa i kiedy przydaje się studnia chłonna na działce oraz ile wynosi koszt jej instalacji.

Kiedy przyda się studnia chłonna na deszczówkę?

Na terenach o mało przepuszczalnej, gliniastej glebie w okresie długotrwałych lub ulewnych deszczy często borykamy się z problemem powstawania uciążliwych, i nieestetycznie wyglądających błotnistych kałuż. Dzieje się tak, ponieważ woda nie może przedostać się do głębszych, przepuszczalnych warstw podłoża.

Zobacz również: Grzejniki dekoracyjne

Na szczęście na rynku znajdziemy rozwiązanie, które w znacznym stopniu ograniczy występowanie tego zjawiska, studnie chłonne na deszczówkę. Należy jednak wiedzieć, że da się je wykorzystać jedyne, jeśli pod gliną znajduje się warstwa dobrze przepuszczalnej gleby, składająca się na przykład ze żwiru lub piasku, co umożliwia dalsze odprowadzenie deszczówki, aż do poziomu wód gruntowych. Studni nie wolno również stosować w miejscach, gdzie poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki, ponieważ może to spowodować napływanie wody do zbiornika, co daje efekt odwrotny do zamierzonego. Zgodnie z przepisami odstęp dolnej krawędzi studni musi wynosić w tym przypadku co najmniej półtora metra, przy czym studnia chłonna na deszczówkę powinna zostać zagłębiona w gruncie na około 3 m. Jeśli głębokość jest większa, przed rozpoczęciem prac należy złożyć we właściwym urzędzie zgłoszenie robót budowlanych, wraz z dołączoną mapą do celów projektowych  z naniesioną lokalizacją studni oraz jej dokładnymi parametrami. Minimalna odległość konstrukcji od budynku to natomiast 2 m.

Zanim więc uznamy, że budowa studni chłonnej to dobry pomysł, powinniśmy zlecić wykonanie analizy warunków gruntowo-wodnych na naszym terenie, aby upewnić się, że mamy możliwość zastosowanie takiego rozwiązania.

Kiedy przyda się studnia chłonna?

fot. Kiedy przyda się studnia chłonna?

Studnia chłonna przy domowej oczyszczalni ścieków

Studnia rozsączająca, a właściwie studnia chłonna ze skrzynką rozsączającą, znajduje również zastosowanie jako element przydomowej oczyszczalni ścieków. Jej zastosowanie umożliwia prawidłowe odprowadzenie wstępnie oczyszczonych ścieków do niższych warstw gruntu, zastępując bardziej rozbudowany system drenażu tam, gdzie jego zastosowanie jest z różnych względów niemożliwe. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, pozwalają na usunięcie większości zanieczyszczeń i przekazanie do gruntu niemal czystej wody.

Studnia chłonna – schemat budowy

Do wykonania studni chłonnej wykorzystuje się zwykle kręgi betonowe lub wykonane z tworzywa sztucznego o łącznej wysokości około 3 metrów i średnicy metra. Można umieścić je w przygotowanym wcześniej dole lub też wybierać ziemię już po umieszczeniu ich w podłożu, a następnie zabezpieczyć całość geowłókniną. Wodę do studni doprowadza się przez rury drenarskie, których wylot powinien znajdować się nieco powyżej warstwy filtracyjnej. Powinno się wkopać je poniżej poziomu przemarzania gruntu przed umieszczeniem kręgów w podłożu. Jeśli chcemy doprowadzić kilka rur, należy zadbać o to, aby znajdowały się one w jednakowej odległości od studni. Przed ponownym zasypaniem wykopu ziemię należy oczyścić z większych korzeni oraz liści. Zamiast piasku do uzupełnienia dołu można wykorzystać również na przykład żwir. Po wybudowaniu konstrukcji musimy pamiętać o oczyszczaniu jej z liści oraz innych zanieczyszczeń co kilka miesięcy.

Studnia chłonna – cena

Cena instalacji systemu zależy przede wszystkim od jego złożoności. Prosta studnia chłonna na deszczówkę będzie kosztować nas zdecydowanie mniej niż instalacja pełnego systemu przydomowej oczyszczalni ścieków.  Ostateczny koszt zależy od jakości i rodzaju wybranych przez nas elementów. Kręgi betonowe wykorzystywane najczęściej do budowy tego typu konstrukcji kosztują zwykle około 150 zł za sztukę, w podobnej cenie zakupimy również pełną pokrywę. Cena 50 metrów bieżących rury drenarskiej to mniej więcej 150-200 zł. Należy oczywiście zaopatrzyć się również trójniki oraz złączki. Możemy przyjąć więc, że prosta studnia chłonna na deszczówkę to inwestycja wiążąca się z wydatkiem około 1000 zł. Do tego trzeba jednak doliczyć jeszcze koszty robocizny oraz materiału potrzebnego do zasypania wykopu, które mogą znacznie różnić się w zależności od regionu.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)