Rozbudowa domu w zgodzie z przepisami

Rozbudowa domu - projekt

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którym doskwiera brak przestrzeni, zastanawia się nie tylko nad przearanżowaniem pomieszczeń, ale także dobudową nowych. Na szczęście po zmianie przepisów w 2015 roku rozbudowa domu jednorodzinnego stała się o wiele łatwiejsza. Wyjaśniamy, jakie warunki należy spełnić, aby móc zrealizować tę inwestycję bez pozwolenia.

Przebudowa domu bez pozwolenia

Zgodnie z nowymi przepisami nie tylko przebudowa czy dobudowa domu, ale nawet wzniesienie jednorodzinnego budynku mieszkalnego od zera pod pewnymi warunkami możliwe jest bez uzyskania pozwolenia, przy dokonaniu zgłoszenia wraz z projektem. Przyjrzyjmy się jednak przepisom nieco dokładniej. Artykuł 29 Prawa budowlanego mówi jasno, że mamy możliwość wybudowania bez pozwolenia domu jednorodzinnego wolnostojącego pod warunkiem, że jego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. Dokładniej omawiamy te zagadnienia w artykule poświęconym budowie na zgłoszenie, dziś skupimy się na tym, w jakich sytuacjach może powstać dobudówka do domu bez pozwolenia i kiedy przebudowa domu wymaga zgłoszenia.

Zgodnie z prawem budowlanym przebudowa domu jednorodzinnego nie wymaga pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że nie zwiększyła się powierzchnia jego oddziaływania i nie wykracza ona poza posiadaną przez nas działkę. Natomiast zgłoszenia z projektem musimy dokonać planując prace związane z przebudową elementów konstrukcyjnych oraz przegród zewnętrznych. Pozostałe zmiany nie wymagają natomiast ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Należy jednak wiedzieć, że ułatwienia te nie obowiązują na terenach objętych programem Natura 2000 oraz nie dotyczą obiektów wpisanych do rejestru zabytków, co do których odnoszą się odrębne przepisy.

 

Dobudówka do domu bez pozwolenia

Zgodnie z artykułem 29. Pozwolenia na budowę nie wymagają między innymi wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty lub ganki oraz oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 midx², których łączna liczba nie przekracza dwóch na każde 500 midx² powierzchni działki. Oznacza to, ganek o powierzchni do 35 m2 możemy dobudować bez pozwolenia, po uprzednim zgłoszeniu robót budowlanych. Należy jednak pamiętać o tym, że łączna liczba konstrukcji wybudowanych na zgłoszenie, takich jak garaż, oranżeria bądź altana nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 działki. W innym przypadku konieczne stanie się uzyskanie pozwolenia. Choć w tym przypadku nie ma konieczności, aby dobudówka została zaprojektowana przez architekta, wciąż musimy wraz ze zgłoszeniem dostarczyć podstawowe dokumenty takie jak:

  • mapka geodezyjna z naniesioną lokalizacją obiektu,
  • oświadczenie o prawie do dysponowania własnością na cele budowlane,
  • projekt zagospodarowania lub rysunki, szkice
  • dodatkowe opinie, pozwolenia i uzgodnienia,
  • zgoda współwłaściciela na realizację robót (w przypadku współwłasności).
Dobudowa domu z głową

fot. Dobudowa domu z głową

Rozbudowa domu – projekty, formalności, wymogi

Bardziej złożona dobudowa domu powinna zostać poprzedzona ekspertyzą techniczną uwzględniającą stan elementów konstrukcyjnych, a także warunków geotechnicznych. Należy pamiętać, że projekt rozbudowy domu musi uwzględniać nie tylko obowiązujące przepisy Prawa budowlanego, ale także Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli natomiast nie obowiązuje on na terenie obejmującym naszą działkę, jego zadanie spełni decyzja o warunkach zabudowy wydawana na wniosek zainteresowanego przez urząd gminy. Projekt rozbudowy domu zostać sporządzony przez osobę wpisaną na listę członków izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)