Drzwi przeciwpożarowe

drzwi przeciwpożarowe

fot. drzwi przeciwpożarowe

Aktualne przepisy prawa budowlanego, a konkretniej: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), DZIAŁ VI – Bezpieczeństwo pożarowe, zobowiązują projektantów i inwestorów do wydzielenia w budynkach stref pożarowych, za pomocą przegród przeciwpożarowych. Pozwalają one ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia oraz usprawnić przebieg akcji ratunkowych i ewakuacyjnych.

Wprowadzone przez INVADO drzwi przeciwpożarowe, techniczne Guardia EI30 i EI60 to rodzaj przegrody, która odpowiada klasie odporności ogniowej 30 lub 60 minut. Drzwi techniczne (np. takie) spełniają też wymogi izolacyjności akustycznej: wskaźnik izolacyjności Rw wynosi 32dB.

Drzwi znakomicie sprawdzą się zarówno w hotelach, bankach, biurach jaki i innych obiektach publicznych, a nawet w mieszkaniach. Ognioodporna płyta gwarantuje bezpieczeństwo, a szeroka gama dostępnych kolorów umożliwia pogodzenie funkcjonalności z eleganckim wyglądem.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690), zapraszamy do lektury artykułu: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – przewodnik

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)