Pozwolenie na budowę – jak zdobyć pozwolenie na budowę, ile się czeka na zgodę i jakie są koszty?

Cennik usług budowlanych a ich jakość

Pozwolenie na budowę to jeden z pierwszych dokumentów, które musi zdobyć każdy, kto planuje budowę domu oraz na przykład przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny. Podpowiadamy, jak dopełnić niezbędnych formalności, kto wydaje pozwolenie na budowę, ile wynosi czas oczekiwania oraz na jakie wydatki należy się przygotować.

Pozwolenie na budowę krok po kroku

Uzyskanie zgody na budowę domu wiąże się z dopełnieniem szeregu formalności oraz skompletowaniem niezbędnych dokumentów. Warto skrupulatnie się do tego przygotować, aby maksymalnie przyspieszyć cały proces, a przede wszystkim uniknąć niepotrzebnego stresu czy ewentualnych komplikacji.

Pozwolenie na budowę – dokumenty

Zanim złożymy wniosek o pozwolenie na budowę, powinniśmy posiadać:

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (w przypadku terenów, na których nie obowiązuje
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego),
 • aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 sporządzoną przez geodetę posiadającego odpowiednie
 • uprawnienia,
 • projekt domu,
 • oświadczenia od Zakładu Energetycznego, Zakładu Gazowniczego, Zakładów Wodociągowych i Kanalizacyjnych zapewniających dostawę mediów i odbiór ścieków,
 • warunki przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych oraz elektroenergetycznych,
 • uzgodnienia z Zakładu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej dotyczące projektu przyłącza gazowego, energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji,
 • akt własności nieruchomości lub inny dokument potwierdzający nabycie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – umowę dzierżawy, najmu lub użytkowania wraz z pisemną zgodą właściciela gruntu na zabudowanie nieruchomości,
 • oświadczenie właściwego zarządcy o możliwość ewentualnego połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
Pozwolenie na budowę - dokumenty

fot. Pozwolenie na budowę – dokumenty

Składamy wniosek o pozwolenie na budowę

Jeśli skompletujemy już wszystkie niezbędne projekty, zaświadczenia, wypisy i opinie, możemy wreszcie złożyć wniosek. Pozwolenie na budowę otrzymamy w odpowiednim starostwie powiatowym w wydziale architektury i budownictwa. Gotowe formularze znajdziemy bezpośrednio w urzędzie lub na stronie internetowej. W dokumencie musimy określić rodzaj planowanej inwestycji, a także adres miejsca budowy wraz z numerem ewidencyjnym działki.

Do wniosku należy dołączyć:

 • projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania działki sporządzony na mapie w skali 1:500 oraz projekt architektoniczno-budowlany, a także wszystkie pozwolenia, uzgodnienia i zaświadczenia wskazane wcześniej – w czterech egzemplarzach,
 • zaświadczenie potwierdzające uprawnienia architekta (wpis na listę właściwej izby samorządu zawodowego),
 • oświadczenie prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Gotowy wniosek o pozwolenie na budowę trafia automatycznie do jawnego rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę dostępnego pod dresem http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/, dzięki czemu możemy w bardzo łatwy sposób sprawdzić jego aktualny status.

Niepełny wniosek o pozwolenie na budowę – co teraz?

Zanim otrzymamy pozwolenie na budowę, urzędnicy sprawdzą przede wszystkim, czy złożony przez nas wniosek zawiera wszystkie wymagane prawnie pozwolenia i opinie. Zweryfikują również uprawnienia autorów projektu, a także wszystkie dodatkowe kwestie związane z bezpieczeństwem i prawem budowlanym oraz porównują dostarczone przez nas informacje z danymi zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub planie zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli w procesie weryfikacji stwierdzone zostaną braki lub nieścisłości w którymkolwiek z dokumentów, zostaniemy poinformowani o obowiązku usunięcia nieprawidłowości we wskazanym terminie. Ewentualne niedotrzymanie go spowoduje, że nasz wniosek o pozwolenie na budowę zostanie odrzucony.

Ile kosztuje pozwolenie na budowę?

Sam wniosek o pozwolenie na budowę w przypadku obiektu mieszkalnego złożymy bezpłatnie, chyba że część domu ma zostać docelowo wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej. Obciążeniem dla naszego budżetu może okazać się natomiast zdobycie zaświadczeń, wypisów oraz wniosków, które musimy do niego dołączyć, a które podlegają opłatom skarbowym.

Zlecenie wykonania mapy do celów projektowych to dodatkowo koszt od około 500 do nawet 1400 zł, do tego musimy doliczyć choćby projekt budynku, którego cena różni się przede wszystkim od tego, czy został wykonany indywidualnie, czy z wykorzystaniem gotowych rozwiązań. Szacuje się, że opłaty poniesione na projekty oraz inną niezbędną dokumentację jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę mogą wynosić w sumie nawet 10 tysięcy złotych.

Ile kosztuje pozwolenie na budowę?

fot. Ile kosztuje pozwolenie na budowę?

Ile się czeka na pozwolenie na budowę?

Rzeczywisty czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę może różnić się w zależności od urzędu. Zasadniczo urzędnicy powinni wydać pozwolenie w ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku, nie wliczając w to czasu potrzebnego na uzupełnienie ewentualnych braków. Jeśli pojawiają się niejasności, okres ten może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy, natomiast po upływie 65 dni organ wyższej instancji wymierza starostwu karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Kiedy pozwolenie na budowę traci ważność?

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o Prawie budowlanym, jeśli z różnych przyczyn nie rozpoczniemy budowy w ciągu trzech lat od uzyskania pozwolenia bądź przerwiemy ją na okres dłuższy niż trzy lata, uzyskany dokument straci ważność. Wznowienie budowy bez jego ponownego uzyskania zostanie przez urząd potraktowane jako samowola budowlana, nawet jeśli sam projekt i pozostała dokumentacja została skompletowana i wykonana prawidłowo.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę bez stresu?

Liczba formalności, które musimy spełnić przed rozpoczęciem prac budowlanych, może wydawać się czasem naprawdę przytłaczająca. Uważne, cierpliwe kompletowanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i oświadczeń sprawi jednak, że unikniesz niepotrzebnego stresu oraz ewentualnych komplikacji. Aby Ci to ułatwić, na Projektoskopie służymy radą i pomocą na każdym etapie powstawania Twoich nowych czterech kątów.

Sending
Ocena artykułu
4 (1 głos)