Jak zmienić sprzedawcę gazu i sporo na tym zaoszczędzić?

gaz

fot. gaz

Kiedy rachunek za gaz zaczyna nadmiernie obciążać twój budżet możesz, jak w przypadku energii elektrycznej, zmienić sprzedawcę. Wbrew pozorom nie jest to trudne i wymaga przejścia jedynie kilku formalnych kroków. Oto zwięzły poradnik dla wszystkich, którzy potrafią liczyć własne pieniądze, i którzy właśnie pomyśleli o takiej operacji.

Sprawdź ile zaoszczędzisz

Najpierw krótkie pytanie: ile realnie możesz zaoszczędzić przy wyborze nowego sprzedawcy gazu? Aby to sprawdzić, przygotuj swoje faktury za paliwo gazowe i uruchom jeden z dostępnych w sieci kalkulatorów – na przykład www.poprostugaz.pl Wprowadź wymagane dane i poznaj kwotę, która pod koniec roku powinna pozostać w twojej kieszeni. Oczywiście im większe zużycie paliwa, tym szybciej rosną oszczędności. Możesz jednak założyć, że średnia korzyść po zmianie sprzedawcy sięgnie nawet kilkunastu procent na każdym rachunku.

Proces zmiany sprzedawcy

Gdy już zdecydujesz się na zmianę, wybór nowego sprzedawcy rozpoczynasz od wypowiedzenia umowy dotychczasowemu partnerowi. Możesz to uczynić nie częściej niż dwa razy w roku gazowym, czyli w umownym okresie od godziny 6.00 dnia 1 października roku bieżącego, do godziny 6.00 1 października roku następnego. Jednocześnie z wypowiedzeniem powinieneś zawrzeć umowę z nowym sprzedawcą paliwa gazowego. Nie wolno powodować zakłóceń w ciągłości dostaw gazu, dlatego koniec jednej umowy musi oznaczać początek następnej. Umowy nie powinny się też dublować, zawsze więc sprawdzaj daty ich obowiązywania.

Następnie o całej transakcji informujesz Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Operator rejestruje zmianę, która wchodzi w życie z początkiem nowego miesiąca gazowego. Liczy się go podobnie jak rok, czyli od godziny 6.00 pierwszego dnia miesiąca bieżącego do godziny 6.00 pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Każdy odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD na terenie Unii Europejskiej ma prawo do zmiany sprzedawcy gazu.

Uwaga! Możesz zmienić sprzedawcę gazu maksymalnie dwa razy w roku gazowym

Jak powinno wyglądać oficjalne powiadomienie Operatora Systemu Dystrybucyjnego o planowanej zmianie? Ty, lub nowy sprzedawca paliwa z twojego upoważnienia, wymieniacie strony zawierające umowę sprzedaży. Podajecie termin jej obowiązywania i planowane ilości paliwa, a także moc umowną. Tym ostatnim terminem określa się maksymalną ilość energii zawartej w gazie, którą możesz odebrać w ciągu godziny. Moc umowną podaje się z zaokrągleniem do 1 kWh/ W przypadku, gdy nie podpisałeś ze sprzedawcą paliwa gazowego umowy kompleksowej, a jedynie sprzedażową, twoje zgłoszenie do OSD musi też zawierać wyciąg z umowy dystrybucyjnej. To umowa z firmą zapewniającą przesył gazu.

Powiadomienie Operatora Systemu Dystrybucyjnego należy złożyć do dziesiątego dnia miesiąca, który poprzedza pierwszy miesiąc gazowy umowy z nowym sprzedawcą. W terminie siedmiu dni od wypłynięcia tego zgłoszenia OSD formalnie informuje dotychczasowego i następnego sprzedawcę gazu o trwaniu procedury zmiany. W dniu zmiany sprzedawcy OSD dokonuje odczytu układu pomiarowego – gazomierzy, a jeśli układ uniemożliwia rejestrację danych, odczyt powinien być dokonany nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zmiany.

Może się jednak zdarzyć, że odczyt urządzenia pomiarowego nie będzie możliwy. W takiej sytuacji Operator Systemu Dystrybucyjnego dokona oszacowania ilości paliwa na dzień zmiany sprzedawcy według specjalnego wzoru. To suma wskazania układu pomiarowego odczytanego przed dniem zmiany sprzedawcy i iloczynu zużycia gazu pomiędzy dwoma ostatnimi odczytami a liczbą dni między nimi (bądź liczbą dni od ostatniego odczytu do dnia zmiany sprzedawcy).

Co zmiana sprzedawcy oznacza dla konsumenta?

Zmiana sprzedawcy gazu nie pociąga za sobą zmiany zamówionej mocy umownej dla punktów wyjścia ani grupy taryfowej, według której Operator Systemu Dystrybucyjnego rozlicza świadczenie usługi przesyłowej. Układ pomiarowo-rozliczeniowy jest przez OSD automatycznie przypisywany do nowego sprzedawcy. Partner, z którym kończysz umowę na sprzedaż gazu, dokonuje twojego rozliczenia końcowego. Podstawą do jego sporządzenia jest wskazanie urządzenia pomiarowego w dniu zmiany sprzedawcy. Operator powinien je przekazać obu sprzedawcom – poprzedniemu i następnemu – maksymalnie do piątego dnia roboczego następnego miesiąca.

Całą operację kończy formalne powiadomienie Operatora Systemu Dystrybucyjnego przez dotychczasowego sprzedawcę paliwa gazowego, że kończy wykonywanie usługi. Podobną wiadomość otrzymuje Zleceniodawca Usługi Dystrybucji. Wraz z początkiem doby gazowej (okresu od godziny 6.00 dnia bieżącego), która rozpoczyna pierwszy miesiąc gazowy nowej umowy sprzedaży, wybrany przez ciebie sprzedawca przejmuje swoje obowiązki.

Uwaga! Sprawdź czy nowy sprzedawca oferuje paliwo gazowe w korzystnym cenowo pakiecie z innymi mediami

Sprzedaż gazu w Polsce rządzi się prawami rynkowymi i zmiana sprzedawcy tego paliwa może ci przynieść niemałe profity. Szczególnie korzystne bywają oferty od firm, które dopiero zdobywają rynek. Przykładem może tu byćod niedawna zajmujaca się sprzedażą gazu, znana dotychczas z wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, Grupa Kapitałowa Energa. Sprawdź którzy sprzedawcy oferują paliwo gazowe w atrakcyjnym pakiecie z innymi mediami. Zwróć uwagę na kary umowne za zerwanie umowy i na koszt wezwania do zapłaty w przypadku nieterminowego regulowania rachunków. Nim podejmiesz ostateczną decyzję o zmianie, raz jeszcze zrób symulację kosztów.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)