X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Zmiana przeznaczenia gruntu

grunty rolne - slider
Jeśli chcesz zacząć budowę domu na wiosnę, rozpocznij niezbędne formalności. Polscy inwestorzy planując inwestycje, zwykle w złym okresie inicjują sprawy formalne względem najlepszego terminu rozpoczęcia budowy. Powinni o tym pomyśleć jak najszybciej właściciele działek o przeznaczeniu rolnym lub leśnym.


Procedura wyłączenia gruntów z produkcji na cele nierolnicze lub nieleśne jest konieczna. W wypadku, gdy plan miejscowy nie przewiduje ich w przyszłości pod jakąkolwiek budowę, może to być niemożliwe. Dlatego zanim padnie decyzja o kupnie gruntu, koniecznością jest zapoznanie z jego przeznaczeniem dotychczasowym i planowanym.
Kolejność czynności związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (odrolnieniem) lub leśnych określa ustawa z dnia 3 lutego 1995r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych. Tak naprawdę wyłączenie (czyli zaniechanie dotychczasowego sposobu użytkowania) gruntów rolnych lub leśnych przez ich właściciela to ostatni etap pozornie prostej procedury. Zasadnicze są pierwsze dwa etapy, czyli: zmiana przeznaczenia w MPZP i wydanie decyzji o warunkach wyłączenia.Procedura w skrócie
Aby zmienić przeznaczenie gruntów w MPZP dla użytków rolnych powyżej 0,5 ha, klas I, II i III należy uzyskać zgodę ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Są to klasy najcenniejsze dla gospodarki rolnej. Dla powierzchni do 0,5 ha zgoda nie jest wymagana. Jeśli grunty są własnością Skarbu Państwa, zgodę musi wyrazić minister środowiska lub osoba przez niego upoważniona.
- Dla gruntów klasy IV o powierzchni powyżej 1 ha wymagana jest zgoda Wojewody
- Dla gruntów klasy V i VI (pochodzenia organicznego, torfowisk i oczek wodnych) wymagana jest zgoda Wojewody, w przypadku gdy mają być przeznaczone pod budowę zbiorników wodnych, eksploatację kopalin, budowę dróg czy linii kolejowych.
- Pozostałe grunty rolne też wymagają zgody Wojewody.

Wniosek o zgodę musi wystosować burmistrz (lub wójt, czy prezydent miasta). Jeśli wniosek o zgodę kierowany jest do Skarbu Państwa, należy do niego dołączyć pisemną opinię dyrektora regionalnej dyrekcji lasów państwowych. Jeśli działka leży na terenie parku narodowego dodatkowa opinia powinna pochodzić od dyrektora niniejszego parku. Ponadto wojewoda (wójt lub prezydent miasta) dołącza własną opinię.

Decyzja o wyłączeniu gruntów wymienionych w ustawie może nastąpić wyłącznie po wydaniu decyzji zezwalających, o których mowa wyżej. Dopiero po uzyskaniu takiej zgody można wystąpić o pozwolenie na budowę. Nawet jeśli zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów została wydana to nie koniec. Osoba która ją uzyskała ma obowiązek zapłaty opłaty rocznej, a w przypadku gruntów leśnych jednorazowego odszkodowania.

Ile wynoszą opłaty za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej?
Wysokość opłaty określa ustawa w zależności od klasy gruntu. Zostaje ona pomniejszona o cenę rynkową gruntu dla danej miejscowości na dzień wyłączenia z produkcji. Opłata roczna, o której mowa w poprzednim akapicie liczona jest w wysokości 10% od należności od ton żyta lub m. sześć. drewna, które można otrzymać z wyłączanej powierzchni. W razie wyłączenia trwałego opłatę tą uiszcza się rokrocznie przez 10 lat. Nietrwałe wyłączenie objęte jest opłatami najkrócej przez 20 lat od daty wyłączenia.

Wysokość odszkodowania
Odszkodowanie dotyczy gruntów leśnych i uiszczane jest na wypadek przedwczesnego wyrębu. Jeśli drzewostan jest młody i nie nadaje się do pozyskania drewna, wysokość odszkodowania jest równoznaczna z sumą kosztów poniesionego założenia i pielęgnacji drzewostanów.

Jeśli drzewostan nadaje się do pozyskiwania drewna, kwota odszkodowania to różnica między wartością pozyskanego drewna w prawidłowym czasie rębności, a jego wartością w momencie (przedwczesnego) wyrębu.
Należności (opłata roczna i odszkodowanie) uiszcza się do dnia faktycznego wyłączenia.

Na jakiej podstawie można ubiegać się o zwrot należności?
Jeśli właściciel zrezygnuje całościowo lub częściowo z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej. Zwrot następuje proporcjonalnie do powierzchni gruntów nie wyłączonych. Termin zwrotu to trzy miesiące od daty złożenia rezygnacji.

Na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Działki budowlane
Autor: Agnieszka Bykowska
2016-04-26 11:58:18
Tagi do artykułu: odrolnienie | MPZP | grunty rolne | działka | pozwolenie na budowę
 
Powiązane galerie:
Galeria Kwiaty Kwiaty      
Inne wiadomości
balkony Velux 1

Czy na poddaszu można zbudować balkon?

Balkon, a nawet taras to rozwiązania jak najbardziej możliwe na poddaszu. Dostępne są nawet gotowe produkty, takie jak balkon dachowy czy okno balkonowe. Takie konstrukcje ma w swojej ofercie firma VELUX.
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
paragraf

Rozdział 15 - Użytkowanie instalacji elektrycznej

Rozdział 15 reguluje zasady prawidłowego funkcjonowania oraz sposób użytkowania i konserwacji instalacji elektrycznej...
wózek widłowy

BHP pracy wózkiem widłowym

Bezpieczeństwo i higienę pracy z wózkiem widłowym reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 marca 2000r. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Przepisy określają w sposób jednoznaczny i dokładny jak należy transportować przedmioty ze względu na ich ciężar.
wentylacja

Wentylacja i klimatyzacja budynków mieszkalnych

W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy instalować wentylację grawitacyjną. Dobrze wykonana wentylacja zapewnia odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego (wymiana, czystość, wilgotność, temperatura i prędkość ruchu powietrza w pomieszczeniu)...
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Działka siedliskowa

łąka
Wraz z wiosną rozpoczyna się sezon budowlany. W pierwszym kwartale roku notuje się najwyższy popyt na zakup gruntów pod inwestycje. Wśród wielu ciekawych ofert można znaleźć działki nad morzem, działki nad jeziorem i działki siedliskowe. Ceny wymienionych działek zdecydowanie różnią się od ceny działki siedliskowej...

Pozwolenie na budowę w 2013 r.

budowa domu
Trudno uwierzyć, że Prawo budowlane było nowelizowane aż 70 razy. Wnoszone zmiany miały uprościć zawiłe zasady uzyskania pozwolenia na budowę, ale stało się na odwrót. Powstał chaos, w którym gubią się nawet urzędnicy. Co miałby wnieść Kodeks Budowlany w zastępstwie Prawa budowlanego?

Etapy budowy domu

dom jednorodzinny
Skomplikowany, na pozór, proces budowy domu można podzielić na etapy. Działając zgodnie z ogólnym planem dotyczącym każdego z nich i dysponując odpowiednią wiedzą, budowa domu może stać się całkiem przyjemnym przedsięwzięciem.

Decyzja o warunkach zabudowy

formalności
Obecnie, decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub trwają nad nim prace.