X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew

długopis
Warunki wycinki drzew i krzewów reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Nie wszystkie drzewa i krzewy wymagają zezwolenia na ich wycinkę.

Zezwolenie na wycinkę NIE stosuje się:
- na terenie lasów
- w przypadku drzew owocowych

- na plantacjach krzewów i drzew
- dla drzew, których wiek nie przekracza 5 lat
- dla drzew i krzewów, które usuwa się w ogrodach botanicznych lub zoologicznych,

Decyzję wycinki podejmuje bez zezwolenia pisemnego odpowiedni organ:
- dla drzew i krzewów, które usuwa się na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 metry od stopy wału,
- dla drzew i krzewów, które usuwają widoczność sygnalizacji świetlnej pociągów i utrudniają pracę urządzeń kolejowych lub powodują tworzenie się zasp śnieżnych,
- dla drzew i krzewów, które stanowią przeszkody lotnicze
- dla drzew i krzewów, które utrudniają właściwe utrzymanie urządzeń melioracyjnych.Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów jest wymagane dla:
- terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wydaje wojewódzki konserwator zabytków
- na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody - wydaje dyrektor parku narodowego albo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Uwaga dla inwestorów ! - administracyjne kary pieniężne...
Burmistrz, wójt bądź prezydent miasta ma prawo wymierzyć karę pieniężną, za następujące wykroczenia:
- zniszczenie terenów zieleni spowodowane nieprawidłowym wykonywaniem robót ziemnych, środków chemicznych, użytkowaniem maszyn budowlanych i innych urządzeń technicznych,
- usuwanie drzew bądź krzewów bez wymaganego zezwolenia
- niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni i zadrzewień

Ile kosztuje wycinka drzew?
Cena za wycinkę drzewa liczona jest na podstawie gatunku drzewa i obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:
Maksymalne stawki opłat liczone w złotówkach:
grubość pnia do 25 cm – max. 309,13 zł
grubość pnia od 26 do 51 cm – max. 469.44 zł
grubość pnia od 51 do 100 cm – max. 732,78 zł
grubość pnia od 101 do 200 cm – max. 1144,97 zł
grubość pnia od 201 do 300 cm – max. 1717,45 zł
grubość pnia od 301 do 500 cm – max. 2404,43 zł
grubość pnia od 501 do 700 cm – max. 3091,40 zł
grubość pnia powyżej 700 cm – max. 4007,39 zł

Inaczej oblicza się stawkę wycinki krzewów – od metra kwadratowego. Aby wyciąć jeden metr kwadratowy powierzchni krzewów trzeba zapłacić nawet 200 zł. Okres opłat za wycinkę przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku, w którym upłynął termin uiszczenia opłaty.

Kiedy opłata za wycinkę drzew nie jest pobierana?
- w przypadku drzew, które nie wymagają pozwolenia na wycinkę,
- kiedy osoba fizyczna uzyskała pozwolenie na wycinkę na cele nie związane z działalnością gospodarczą,
- jeżeli wycinka wiąże się z pielęgnacją i odnową zadrzewień na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- kiedy drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia,
- kiedy drzewa zagrażają bezpieczeństwu drogowemu, kolejowemu lub żeglugi,
- kiedy drzewa uniemożliwiają lub utrudniają rozbudowę dróg i kolei,
- kiedy drzewa wyrosły po zakwalifikowaniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
- kiedy drzewa rosną na terenach komunalnych, parków gminnych, ogródków działkowych i są wycinane w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi tych obszarów,
- kiedy drzewa obumarły lub bardzo chorują i nie mają szansy na wyzdrowienie,
- kiedy drzewo jest topolą o obwodzie pnia przekraczającym 1000 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, pod warunkiem zastąpienia wyciętego drzewa innym gatunkiem w najbliższym sezonie wegetacyjnym,
- jeżeli wycinka służy ochronie roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochroną siedlisk przyrodniczych,
- jeżeli drzewo rośnie w grobli stawów rybnych,
- jeżeli drzewa zagrażają utrzymaniu urządzeń wodnych służących kształtowaniu stosunków wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej.

Jak sformułować wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew?
Górkowo, 1 stycznia 2010

Jan Kowalski
ul. Mickiewicza 1 m 2
34 – 567 Wrocław

Wójt Gminy Górkowo
ul. Klonowa 20
01-234 Górkowo


Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew


W oparciu o art. 83 – 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.), wnioskuję o zezwolenie na wycinkę drzewa/drzew/krzewów z zadrzewień.

Gatunek drzewa:...............................................................
Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm:...............................................................
Ilość drzew:...............................................................

Opis i przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa
nr działki:...............................................................
tytuł prawny do nieruchomości:...............................................................
odległość od budynku:...............................................................
odległość od drogi:...............................................................

Przyczyny usunięcia drzewa: Np. zbyt bliska odległość od budynku mieszkalnego, co grozi zniszczeniem budynku i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa jego mieszkańców.

Przewidywany termin usunięcia drzewa: Np. pierwsza połowa czerwca 2010 r.

.......................................................................
(podpis właściciela, posiadacza nieruchomości)
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Wzory pism
Autor: Agnieszka Bykowska
2016-01-22 11:50:56
Tagi do artykułu: wycinka drzew | opłaty | wniosek
Inne wiadomości
balkony Velux 1

Czy na poddaszu można zbudować balkon?

Balkon, a nawet taras to rozwiązania jak najbardziej możliwe na poddaszu. Dostępne są nawet gotowe produkty, takie jak balkon dachowy czy okno balkonowe. Takie konstrukcje ma w swojej ofercie firma VELUX.
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
długopis

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wydaje się na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) (Czytaj: Prawo budowlane: Rozdział 4 - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych)...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 5 - Budowa i oddawanie do użytku

Rozdział 5 Prawa budowlanego o budowie i oddaniu do uzytku obiektów budowlanych...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 8 - Organy administracji i nadzoru budowlanego

Rozdział 8 Prawa budowlanego o organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego...
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Roboty ziemne

maszyna budowlana
W świetle prawa roboty ziemne i roboty budowlane należy rozróżnić. Roboty ziemne, szczególnie niwelacja i podnoszenie terenu, nie zawsze mają związek z robotami budowlanymi.

Ochrona środowiska na placu budowy

Pamiętajmy o ochronie zwierząt
W dzisiejszych czasach prężnego rozwoju cywilizacji i powstających na każdym kroku nowych technologii, ochrona przyrody, to nie tylko indywidualne postępowanie każdego obywatela, ale szeroki zakres działań normowanych przez prawo, mający na celu zapobieganie niszczeniu otaczającego nas środowiska naturalnego. Na co warto zwrócić uwagę i o czym pamiętać realizując swoją prywatną inwestycję, by nie działać nieświadomie przeciw prawu?

Wycinka drzew

drewno
Zieleń wysoka i średnia to bardzo ważny element środowiska. Lasy, kompleksy drzew i krzewów, a także obszary zieleni niskiej mają zdecydowany wpływ na ukształtowanie klimatu. Zasady wycinki poszczególnych egzemplarzy i gatunków podyktowane są surowymi przepisami prawnymi...

Życie po studencku

dywan
Rynek wynajmu mieszkań w centralnych miastach akademickich, opiera się przed wszystkim o zapotrzebowanie generowane przez studentów. Entuzjastów posiadania prywatnego pokoju lub kawalerki jest coraz więcej. Gdzie przysłowiowa studencka bieda? Większość studentów regularnie jada w mieście i obnosi się z nowoczesnym sprzętem. Rosną także wymagania wobec standardu wynajmowanych mieszkań.