X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Wniosek o zniesienie współwłasności

długopis
Art. 195 Kodeksu cywilnego określa własność niepodzielną samą w sobie, przysługującym kilku osobom. Bywa, że współwłasność uniemożliwia pełne korzystanie z jednej rzeczy, więcej niż jednej osobie równocześnie. Taki układ powoduje często spięcia i spory pomiędzy współwłaścicielami, co ostatecznie prowadzi do zniesienia współwłasności.


Są dwa rodzaje współwłasności: łączna (dotyczy głównie majątku objętego ustawową współwłasnością małżonków lub spółki cywilnej) i ułamkowa (każdy z właścicieli posiada określony kwotowo ułamek udziału w własności).
W pierwszym przypadku zarządzanie własnością zależne jest od wszystkich właścicieli własności. W drugim przypadku każdy z właścicieli może samodzielnie zarządzać swoim ułamkiem, łącznie z prawem ustanowienia na nim hipoteki lub wykonania egzekucji.

Zniesienie współwłasności to przeniesienie udziałów we wspólnym prawie. Może tego żądać każdy ze współwłaścicieli współwłasności ułamkowej. Zniesienie następuje przez podział fizyczny, chyba, że jest sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.Jeśli współwłaściciele są zgodni co do podziału może to nastąpić na drodze umowy i oświadczeń woli, w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

W przypadku niezgodności właścicieli co do podziału pozostaje wystąpienie na drogę sądową. Nawet jeśli własności ułamkowe są nieproporcjonalne można wnioskować o podział równy z wyrównaniem różnicy dopłatą pieniężną.

Aby wszcząć postępowanie w celu zniesienia współwłasności, należy złożyć wniosek o zniesienie współwłasności, który powinien mieć następującą formę:

Katowice, dnia 5 października 2009


Wnioskodawca:
Jan Kowalski
ul. Mickiewicza 1/5
50-349 Katowice

Uczestnik:
Dane współwłaściciela

Do Sądu Rejonowego …............................
Wydział Cywilny
dane adresoweWartość przedmiotu (współwłasności): …............. zł
(słownie: …..............................................................zł)


Wniosek o zniesienie współwłasności

Wnoszę:
1) o zniesienie współwłasności nieruchomości zlokalizowanej w …......................................... przy ul./pl. …............................................................, która stanowi (rodzaj nieruchomości), nr Księgi wieczystej ….................................................., której współwłaścicielami w częściach równych/nierównych są: …..................................... w (ułamek współwłasności) i ….........................................w (ułamek współwłasności), w ten sposób, aby tę nieruchomość podzielić w naturze na …............................ części, które odpowiadają wartością częściom udziałów współwłaścicieli i jedną z nich przyznać na własność ….........................................., a drugą …................................................................................. z ewentualnym wyrównaniem różnicy wartości przez dopłatę pieniężną.
2) o zobowiązanie ....................................................................... do wydania ................................................................... przyznanej mu na własność części nieruchomości.

Uzasadnienie
Należy podać powód podziału (np. chęć budowy domu na części wnioskowanej o podział nieruchomości) i potwierdzenie takiej możliwości. W uzasadnieniu należy podać dowód współwłasności, czyli odpis z księgi wieczystej.

Dowód: (po oględzinach biegłego w sprawie)
Biegły dokonuje oględzin współwłasności i stwierdza możliwość podziału lub nie.

......................................................
(podpis biegłego)

____________________________
Załączniki:
1) odpis z księgi wieczystej
2) odpis wniosku i załącznika
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Wzory pism
Autor: Agnieszka Bykowska
2016-01-27 10:41:39
Tagi do artykułu: akt notarialny | wniosek | nieruchomości
Inne wiadomości
balkony Velux 1

Czy na poddaszu można zbudować balkon?

Balkon, a nawet taras to rozwiązania jak najbardziej możliwe na poddaszu. Dostępne są nawet gotowe produkty, takie jak balkon dachowy czy okno balkonowe. Takie konstrukcje ma w swojej ofercie firma VELUX.
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
długopis

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wydaje się na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) (Czytaj: Prawo budowlane: Rozdział 4 - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych)...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 5 - Budowa i oddawanie do użytku

Rozdział 5 Prawa budowlanego o budowie i oddaniu do uzytku obiektów budowlanych...
paragraf

Prawo budowlane: Rozdział 8 - Organy administracji i nadzoru budowlanego

Rozdział 8 Prawa budowlanego o organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego...
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży

długopis
Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży, która została poprawnie sformułowana, powinna chronić interesy kupującego i sprzedającego. Forma i zawartość dokumentu jest bardzo ważna. To pewnego rodzaju „przyrzeczenie” sprzedaży/kupna przed zawarciem ostatecznej umowy i dokonaniem transakcji pieniężnej.

Przekształcanie spółdzielczych praw do lokalu w prawo odrębnej własności

paragraf
Procedura ustanowienia odrębnej własności lokalu rozpoczyna się od złożenia przez zainteresowanego stosownego wniosku. Finalnie, wnioskodawca i spółdzielnia podpisują umowę o przeniesienie własności lokalu w formie aktu notarialnego z wpisem do księgi wieczystej.

Nabycie własności nieruchomości bez aktu notarialnego. Instytucja zasiedzenia

paragraf
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego „umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Zakup mieszkania: co zrobić, gdy lokal ma wady?

paragraf
Przy zakupie mieszkania od dewelopera, nabywca – zwykle jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego – powinien dokonać osobistego odbioru lokalu i sprawdzić czy jego standard jest zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie z deweloperem...