Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zmiany

dom jednorodzinny

fot. dom jednorodzinny

W branży budowlanej nieustannie zachodzą zmiany w trosce o użytkowników budynków. Aktualizacje, które dotyczą rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostały już opublikowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Zmiany, które zostały przedstawione przez Ministerstwo są wynikiem postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Stawia ona za cel wobec państw członkowskich Unii Europejskiej obniżenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków. Jedną z najistotniejszych zmian jest ustalenie stałych wartości bazowych wskaźnika EPH+W, jest to roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną potrzebną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody w budynku (tab.1).

energooszczędność

fot. energooszczędność

Wskaźnik ten stanowi wartość bazową, która może być powiększona w zależności od wyposażenia dodatkowego, np. o chłodzenie i oświetlenie obiektu z zewnątrz. Zapis taki uniezależnia wartość graniczną wskaźnika EP od geometrii budynku.

Wejście dyrektywy w życie oznacza również zaostrzenie wymagań wobec izolacyjności termicznej przegród. Będzie obowiązywać nowa wartość graniczna współczynnika przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne U ≤ 0,25 W/(m2K). Wymagania techniczne wobec izolacyjności dachów, stropów międzykondygnacyjnych oraz ścian wewnętrznych także się zmienią (tab. 2).

energooszczędność

fot. energooszczędność

Nowoprojektowane budynki będą musiały spełniać wymagania co do maksymalnego zapotrzebowania na energię pierwotną (wskaźnik EP) oraz co do minimalnej izolacyjności termicznej przegród (współczynnik U). Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wystarczy, że spełniają jeden z tych dwóch wymogów.

Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wejdą w życie od 1 stycznia 2014 roku. Jednak wymagania dotyczące wskaźników EP oraz współczynników U będą się konsekwentnie zwiększać wraz z początkiem lat 2017 oraz 2021. W ten sposób rynek zostanie przygotowany na spełnienie wymogu zapisanego w artykule 9 dyrektywy 2010/31/UE. Zgodnie z nim od 1 stycznia 2021 roku wszystkie nowoprojektowane inwestycje powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Współczynnik przenikania ciepła U przez ściany zewnętrzne ma wynosić wówczas nie więcej niż 0,20 W/(m2K).

Wejście nowych przepisów spowoduje zwiększony nacisk na wybór materiałów budowlanych oraz systemów ogrzewania i wentylacji przyczyniających się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku. Szeroką i ciekawą ofertę takich materiałów budowlanych prezentuje w tym segmencie producent materiałów budowlanych Ytong i Silka. Energooszczędność jest jednym z nadrzędnych celów marki Xella Polska. Nieustannie dostosowywane są one do zmieniających się oczekiwań rynku i wzbogacane o innowacyjne rozwiązania.

Już teraz wśród produktów Xella Polska znajduje się już wiele rozwiązań ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynku, np. bloczki Ytong Energo oraz Ytong Energo+, które pozwalają na wznoszenie ścian jednowarstwowych spełniających wymóg U ≤ 0,25 W/(m2K). Dzięki temu, że nie wymagają one wykonania zewnętrznej warstwy izolacji, proces powstawania ścian przebiega szybko i niższym kosztem. Warto wiedzieć, że bloczki Ytong już teraz umożliwiają uzyskanie wartości U = 0,19 W/(m2K), która spełniają wymogi planowane dopiero od 2021 r.

Czytaj też:
Przewodnik po warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Nowelizacja warunków technicznych użytkowania budynków
REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)