X
Logo Projektoskop.pl
 
 
 
 
 
 

Rozdział 12 - Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania

paragraf
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836)

Uaktualnione o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych


W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) wprowadzono zmiany, które w niniejszym tekście rozporządzenia zostały oznaczone kursywą.

ROZDZIAŁ 12 – Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania
§39. Zasada prawidłowego działania i stan techniczny instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w budynku.
§40. Zasady prawidłowego użytkowania, napraw i kontroli instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania.


§41. Instalacja, legalizacja i konserwacja urządzeń do pomiaru i rozliczeń zużycia ciepła w lokalach.
§42. Warunki zmian instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w lokalu.

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
_______________________________________________________________________________

Rozdział 12
Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania


§ 39.

1. Instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach właściwe temperatury określone Polską Normą.

2. W przypadku gdy instalacja i urządzenia nie spełniają warunku, o którym mowa w ust. 1, należy określić przyczyny zakłóceń oraz podjąć działania usprawniające ich funkcjonowanie.

3. W przypadku gdy przyczyną zakłóceń, o których mowa w ust. 2, są produkty korozji lub substancje pochodzące ze związków zawartych w wodzie instalacyjnej osadzone na wewnętrznych powierzchniach instalacji i urządzeń, przed podjęciem decyzji w sprawie usprawnienia ich funkcjonowania należy opracować ekspertyzę zawierającą analizę celowości i opłacalności oraz określenie sposobu usunięcia osadów.

§ 40.
W okresie użytkowania instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania należy zapewniać:
1) drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji,
2) utrzymywanie wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń oraz właściwe warunki ich użytkowania,
3) realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,
4) nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad
wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych
kontroli w lokalach,
5) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
6) w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji i urządzeń.


§ 41.
1. W przypadku gdy instalacja centralnego ogrzewania została wyposażona w urządzenia służące do pomiaru i rozliczeń zużycia ciepła w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację lub wymianę.

2. W przypadku uszkodzenia urządzeń służących do indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania lub urządzenia do pomiaru zużycia ciepła – należy niezwłocznie poinformować jednostkę prowadzącą rozliczenia kosztów ciepła.

3. Okresy ważności cechy legalizacyjnej określają odrębne przepisy.

§ 42.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.
_______________________________________________________________________________

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

ROZDZIAŁ 13 - Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych
§43. Zasada prawidłowego działania i stan techniczny instalacji gazowej.
§44. Próba szczelności w nowej, przebudowanej i wyłączonej na dłuższy okres instalacji gazowej.
§45. Częstotliwość przeprowadzania prób szczelności, w przypadku wyłączenia dopływu gazu do instalacji gazowej przez dłuższy okres.
§46. Obowiązek utrzymania właściwego stanu technicznego, nadzór i kontrola instalacji gazowej.
§47. Kontrola stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych.

Przewodnik po rozporządzeniu został opracowany na podstawie publikacji Kancelarii Sejmu z dnia 31 października 2007r.
Zobacz wszystkie artykuły z kategorii Przepisy i rozporządzenia
Autor: Agnieszka Bykowska
2016-07-08 05:56:48
Tagi do artykułu: centralne ogrzewanie | ogrzewanie
Inne wiadomości
balkony Velux 1

Czy na poddaszu można zbudować balkon?

Balkon, a nawet taras to rozwiązania jak najbardziej możliwe na poddaszu. Dostępne są nawet gotowe produkty, takie jak balkon dachowy czy okno balkonowe. Takie konstrukcje ma w swojej ofercie firma VELUX.
Łazienka

Dekoracje na okna dachowe

Tylko mieszkańcy poddaszy wiedzą jakim problemem jest udekorowanie okna dachowego. Najprostszym rozwiązaniem jest montaż rolety, jednak w pomieszczeniach takich jak sypialnia czy salon większość z nas chce mieć coś bardziej ozdobnego i dekoracyjnego.
formalności

Decyzja o warunkach zabudowy

Obecnie, decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub trwają nad nim prace.
paragraf

Rozdział 15 - Użytkowanie instalacji elektrycznej

Rozdział 15 reguluje zasady prawidłowego funkcjonowania oraz sposób użytkowania i konserwacji instalacji elektrycznej...
wózek widłowy

BHP pracy wózkiem widłowym

Bezpieczeństwo i higienę pracy z wózkiem widłowym reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 marca 2000r. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Przepisy określają w sposób jednoznaczny i dokładny jak należy transportować przedmioty ze względu na ich ciężar.
 
    Najlepsze projekty domów
 
Zamów poradę prawną
WYCENA PORADY 0 zł szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu
porady prawne
Akceptuję regulamin i zapoznałem się z nim.
Artykuły podobne

Rozdział 11 - Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych

paragraf
Rozdział 11 reguluje sposób prawidłowego działania, użytkowania i konserwacji wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych...

Regulatory temperatury do urządzeń grzewczych

regulator
Większość z nas sądzi, że w okresie zimowym najtrudniej racjonalnie planować wydatki. Opłaty wynikające z ogrzewania bywają bowiem zaskakująco wysokie. Trudno jednak wyobrazić sobie przebywanie zimą w nieogrzanych pomieszczeniach. Wydawałoby się więc, że to sytuacja bez wyjścia – bo ogrzewać trzeba i płacić również. Współczesne rozwiązania technologiczne w dziedzinie instalacji grzewczej zdecydowanie jednak przeczą temu stwierdzeniu...

Ogrzewanie które nie ma sobie równych

Pompa ciepła w domu jednorodzinnym
Wybór konkretnego systemu grzewczego pociąga za sobą konsekwencje na długie lata użytkowania i utrzymania domu. Współcześni inwestorzy są zdecydowanie bardziej świadomi możliwości jakie niesie postęp technologiczny. Dlatego też częściej niż jeszcze kilka lat temu decydują się na nowatorskie rozwiązania i często na większe nakłady finansowe w trakcie realizacji inwestycji, aby po zakończeniu budowy mieć pewność, że utrzymanie wymarzonego domu nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla budżetu.

Jak dobrać moc grzejnika?

Grzejnik stalowy
Różnorodna oferta dostępnych na rynku modeli grzejników może przyprawić o zawrót głowy. Decydując się na zmianę grzejnika, warto pamiętać, że stanowi on fragment instalacji i musi tworzyć z nią jednolitą całość. Podpowiadamy, jak dokonać optymalnego zakupu.