Agencje nieruchomości po kryzysie – diagnoza i trendy

nieruchomości

fot. nieruchomości

Nowy rok niósł wiele zmian na rynku nieruchomości. Agencje nieruchomości po kryzysie napotkają na kolejne utrudnienia w odpracowaniu strat. Ustawa deweloperska i niektóre zapisy nowej rekomendacji S, nie przysporzą większej liczby nabywców nieruchomości.

O rekomendacji S i ustawie deweloperskiej
Jako pierwsza, z początkiem roku, weszła w życie rekomendacja S. Jej przepisy zmieniają m.in. zasady wyliczania zdolności kredytowej. Banki wnikliwiej przyglądają się swoim klientom i tworzą dogłębną analizę ryzyka związanego z udzieleniem kredytu. Niemiła niespodzianka spotyka osoby chcące zaciągnąć kredyt w walucie obcej. Dwie zasadnicze zmiany mówią o tym, że: zdolność kredytowa jest obliczana dla maksymalnego okresu spłaty wynoszącego 25 lat, a miesięczna rata kredytu nie może przekraczać 42% wartości dochodów.
Zmiana wskaźnika DTI (wskaźnik wysokości sumy rat zaciągniętych pożyczek w stosunku do osiąganych dochodów) zmniejsza zdolność kredytową kredytobiorców nawet o kilkanaście procent.

Ustawa deweloperska wejdzie w życie z dniem 29 kwietnia. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa klientom firm deweloperskich i ograniczenie ryzyka związanego z zakupem nowej nieruchomości.
Nowe przepisy zdecydowanie zrewolucjonizują dotychczasowy sposób nabywania nieruchomości.
W ustawie zawarto definicję umowy deweloperskiej. Na jej podstawie deweloper obliguje się do przepisania praw własności na nabywcę po ukończeniu inwestycji, w zamian na ustalone przez obie strony świadczenie pieniężne. Nowa umowa zajmie miejsce dotychczasowej umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży. Umowa deweloperska będzie zawierana wyłącznie w formie aktu notarialnego, a roszczenia nabywcy zostaną odnotowane w księdze wieczystej realizowanej nieruchomości.

Każda inwestycja, realizowana po wejściu ustawy w życie, będzie musiała mieć własny rachunek powierniczy, na którym będą gromadzone wpłaty klientów. To zabezpieczenie na wypadek zgłoszenia upadłości przez dewelopera. W takich sytuacjach pieniądze z rachunku powierniczego posłużą do spłacenia roszczeń finansowych nabywców.

Ustawa dopuszcza jednak otwarcie rachunku powierniczego otwartego. W tym wypadku zgromadzone środki będą wypłacane deweloperowi w transzach, po zakończeniu poszczególnych etapów budowy.

Każdy klient firmy deweloperskiej musi otrzymać prospekt informacyjny, który zgodnie z przepisami, będzie zawierał komplet istotnych informacji na temat inwestycji i sytuacji finansowej dewelopera.

Wejście w życie nowych przepisów może skutkować zmniejszeniem popytu na rynku nieruchomości, a za tym ilości kupców, zarówno na inwestycje nowe jak i z rynku wtórnego. Sprzedający, którym zależy na szybkim zbyciu mieszkania lub domu, będą musieli zastanowić się nad znaczną obniżką cen.

Optymizm na rynku nieruchomości komercyjnych
Na rynku inwestycji komercyjnych, biura nieruchomości odnotowały znaczny wzrost lokali i budynków biurowych. Na początku nowego roku zadeklarowano, że podaż na powierzchnie biurowe wciąż rośnie. Największy popyt odnotowują agencje nieruchomości Warszawa. W stolicy, do najistotniejszych realizacji, można zaliczyć: Warsaw Spire (Ghelamco), Konstruktorska Business Center (HB Reavis) oraz Miasteczko TP (Bouygues Immobillier).

Do inwestowania w nieruchomości biurowe zachęcają deweloperów statystyki wynajmu. Według opinii firmy Cushman & Wakefield –”inwestowanie w nieruchomości uważane jest za bezpieczną alternatywę podczas niepewności na rynkach finansowych.” Mimo to optymizm powinien być raczej ostrożny.

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)