Świadectwo energetyczne

charakterystyka energetyczna

fot. charakterystyka energetyczna

Świadectwo energetyczne jest oceną jakości użytkowej i rynkowej budynku bądź lokalu. To dokument, który może wydać jedynie specjalista. Określa zapotrzebowanie energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku bądź lokalu. W skład zapotrzebowania na energię wlicza się: ogrzewanie, ciepłą wodę, wentylację i klimatyzację.

Dzięki ustawie z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (czytaj: Nowelizacja ustawy Prawo budowlane – 15 październik 2009 r) (Dziennik Ustaw nr. 191 z dnia 18 października 2007 r. poz. 1373) wprowadzono w Polsce system świadectw energetycznych dla budynków o różnym przeznaczeniu, a także ich samodzielnych części.

charakterystyka energetyczna

fot. charakterystyka energetyczna

Ustawa wdraża postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dyrektywa jest elementem polityki energetycznej UE. Ma ona na celu ograniczenie zapotrzebowania na energię, działa na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego.

Nowe przepisy i dyrektywa zwróciły uwagę na nadmierne zużycie energii i jej źródeł. Polityka energooszczędności, oraz powszechne dążenie do rozwoju zrównoważonego przekładają się na działania na różnych szczeblach.

charakterystyka energetyczna

fot. charakterystyka energetyczna

Najniższym szczeblem działań jest osoba prywatna (właściciel, dzierżawca, inwestor). Koszt eksploatacji warunkuje komfort użytkowania obiektu. Stanowi o nim m.in.: sposób wykorzystania energii, powierzchnia budynku, rodzaj materiałów z których został wykonany, rodzaj niezbędnej energii, rodzaj ogrzewania, izolacyjność przegród i wiele innych czynników mogących wpłynąć na zwiększenie zapotrzebowania na energię.

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego składa się z czterech stron. Termin ważności dokumentu nie przekracza 10 lat. Na końcu dokumentu mieszczą się uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową. To kluczowy element opracowania, zawierający wskazówki umożliwiające zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do eksploatacji budynku.

charakterystyka energetyczna

fot. charakterystyka energetyczna

Budynek energooszczędny ma wyższą wartość rynkową, ponadto jest proekologiczny i niedrogi w eksploatacji.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat certyfikatu energetycznego, zapraszamy do lektury artykułów:
1. Certyfikat energetyczny – nowa dyrektywa unijna
2. Świadectwo energetyczne budynku – korzyść czy zbędny wydatek?
3. Charakterystyka energetyczna przez internet?
4. Paszport energetyczny

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)